Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 286/97Usnesení ÚS ze dne 28.08.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.286.97
Datum podání05.08.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 286/97 ze dne 28. 8. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 286/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky R.M., zastoupené advokátkou JUDr. M.H., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne

21. 5. 1997, sp. zn. 7 To 205/97,

t akt o

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Citovaným usnesením Městského soudu v Praze bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 26. 3. 1997, sp. zn. 1 T 68/96, kterým byla uznána vinnou trestným činem krádeže podle ustanovení § 247 odst. 1 písm. a). a odst. 2 trestního zákona a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Zároveň jí byla uložena povinnost zaplatit na náhradě škody částku ve výši 55 900 Kč.

1

I. Ú5 286/97

Trestného činu se prý dopustila tím, že ve dnech 26. 6. 1995 a 17. 8. 1995 ujela osobními automobily třetích osob, čímž jim způsobila majetkovou škodu.

Uvedené usnesení městského soudu stěžovatelka napadla ústavní stížností, v níž zejména uvedla, že od počátku trestního řízení byly porušeny zásady presumpce neviny a zásada "v pochybnostech ve prospěch obžalovaného". Trestného činu, jenž jí je přičítán za vinu, se údajně nedopustila a v souzené věci prý došlo k justičnímu omylu.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V souzené věci byla ústavní stížnost podána na poštu dne 4. 8. 1997, citované usnesení Městského soudu v Praze však nabylo právní moci dnem vyhlášení, tedy již dne 21. 5. 1997 (srov. § 140 odst. 1 trestního řádu). Z toho vyplývá, že ústavní stížnost byla podána po lhůtě, stanovené pro její podání zákonem.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 1997

JUDr. Vojen Güttler

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru