Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 285/06Usnesení ÚS ze dne 18.07.2006

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/ukládání daní a poplatků
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
prá... více
Věcný rejstříkSprávní řízení
Daň
EcliECLI:CZ:US:2006:1.US.285.06
Datum podání26.04.2006
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

337/1992 Sb., § 71, § 2


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 285/06 ze dne 18. 7. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 285/06

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Atropos IV, s. r. o., se sídlem Chýnovská 1917/9, Tábor, zastoupené Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Příkop 4, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 24. 4. 2006, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 4. 2006, stěžovatelka brojila proti postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích, který usnesením ze dne 10. 4. 2006, č. j. 10 Ca 55/2006-23, postoupil Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 19. 12. 2003, č. j. 17914/150/2003, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti zajišťovacímu příkazu vydaného Finančním úřadem v Žatci dne 27. 10. 2003, č. j. 47665/03/203970/6693. Stěžovatelka má za to, že Krajský soud v Českých Budějovicích, ke kterému podala současně s žalobou proti předmětnému rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 19. 12. 2003, č. j. 17914/150/2003, také žalobu proti konečnému rozhodnutí ve věci, měl přezkoumat zajišťovací příkaz spolu s konečným rozhodnutím ve věci, a to ve vzájemné souvislosti. Stěžovatelka namítá, že v její věci byla porušena zásada přiměřenosti výše zajištění daně ve vztahu ke konečné výši výsledné daňové povinnosti, neboť v dané věci zajišťovací příkaz představoval 565,69% výsledné daňové povinnosti stěžovatelky. Závěrem stěžovatelka uvádí, že zajištění daně založené na správním uvážení musí podléhat soudnímu přezkumu z hlediska dodržení zákonnosti správního uvážení. Krajský soud v Ústí nad Labem i Nejvyšší správní soud však vyloučily soudní přezkum zajišťovacího příkazu, čímž se dopustily neústavního zásahu do základních práv stěžovatelky na soudní přezkum správních rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelka toto své podání zaslala Ústavnímu soudu ke sp. zn. I. ÚS 374/05, ve které Ústavní soud ve věci stěžovatelky proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2005, čj. 2 Afs 154/2004-98, a proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 7. 2004, č. j. 15 Ca 28/2004-72, usnesením ze dne 5. 4. 2006 již rozhodnul, byla stěžovatelka dne 11. 5. 2006 Ústavním soudem vyrozuměna, že její podání bylo registrováno pod sp. zn. I. ÚS 285/06.

Protože ústavní stížnost stěžovatelky nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když stěžovatelka neuvedla, zda spatřuje zásah do svých ústavních práv v rozhodnutí či jiném zásahu orgánu veřejné moci, byla vyzvána Ústavním soudem dne 31. 5. 2006 k odstranění vad návrhu, zejména k doplnění ústavní stížnosti v tom smyslu, aby bylo zřejmé, čeho se stěžovatelka domáhá. Zároveň byla stěžovatelka upozorněna na ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle kterého soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla zástupkyni stěžovatelky doručena dne 2. 6. 2006. stěžovatelka však ve stanovené lhůtě vady návrhu neodstranila. Podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tedy jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud tedy soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí návrhu pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. července 2006

Ivana Janů,v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru