Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 279/08 #1Usnesení ÚS ze dne 10.03.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:1.US.279.08.1
Datum podání31.01.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 279/08 ze dne 10. 3. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 10. března 2008, soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci návrhu navrhovatele A. C., proti postupu Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 16. ledna 2008 č. j. 90/2008-SNI-PP/2 nepřezkoumávat rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 22. června 2006 sp. zn. 25 Nc 2690/2003, o zastavení exekučního řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel podáním Ústavnímu soudu ze dne 31. ledna 2008 se domáhal prošetření oprávněnosti výše označeného rozhodnutí ministerstva, jenž odmítlo prošetřit oprávněnost postupu Okresního soudu v Karlových Varech (25 Nc 2690/2003), který zastavil exekuční řízení a stěžovateli uložil povinnost nahradit náklady exekučního řízení.

Dále navrhl, aby Ústavní soud přezkoumal postup obecných soudů (Okresního soudu v Karlových Varech a Krajského soudu v Plzni), ministerstva a sjednal spravedlivou nápravu. Navrhovatel zastává názor, že ministr spravedlnosti je oprávněn přezkoumávat a posuzovat řízení před obecnými soudy a pomáhat lidem v jejich nouzi. Napadenými rozhodnutími se cítí být ukřivděn a považuje za nespravedlivé, aby jako poškozený ještě hradil veškeré náklady exekučního řízení z jeho nízkého důchodu. Poukázal na svoji tíživou sociální situaci a vyslovil požadavek na vrácení neoprávněně uhrazené částky za náklady exekučního řízení.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu") fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly navrhovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla navrhovateli doručena 13. února 2008 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 4. března 2008) na ni vůbec nereagoval, vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 10. března 2008

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru