Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2738/17 #1Usnesení ÚS ze dne 01.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2738.17.1
Datum podání29.08.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2738/17 ze dne 1. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Jitky Mancini, bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 7. 6. 2017, č.j. 18 Co 451/2016-506, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost zpracovaná stěžovatelkou byla Ústavnímu soudu doručena dne 29. 8. 2017. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je však třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatelky trpěl formálními vadami. Ústavní soud stěžovatelku výzvou ze dne 25. 9. 2017 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti. Stěžovatelka byla upozorněna, že každá ústavní stížnost musí být sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí, ve které je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Stěžovatelka byla vyzvána k odstranění vad podání, k čemuž jí byla stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ji Ústavní soud poučil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta. Z doručenky je patrné, že tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 26. 9. 2017.

Dne 26. 10. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena reakce stěžovatelky na výše uvedenou výzvu spolu s právním stanoviskem advokátky, která ji byla Českou advokátní komorou určena k poskytnutí právní služby. Stěžovatelka Ústavní soud informuje, že postupovala dle pokynů advokátky a k Okresnímu soudu v Pardubicích podala opravné prostředky, které jí advokátka navrhla. Zároveň stěžovatelka požaduje, aby Ústavní soud rozhodl, zda jsou tyto opravné prostředky přípustné a zda skutečně musí být projednány před již podanou ústavní stížností.

Z přiloženého právního stanoviska vyplývá, že advokátka Mgr. Petra Holečková byla stěžovatelce Českou advokátní komorou k poskytnutí právní služby určena již dne 14. 8. 2017, tedy ještě předtím, než se stěžovatelka sama obrátila na Ústavní soud. Posouzení právního stavu ve věci ústavní stížnosti v řízení vedeném u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 24 C 19/2014 advokátka zpracovala již dne 10. 9. 2017, tedy ještě předtím, než byla stěžovatelka ze strany Ústavního soudu vyzvána k odstranění vad svého podání. Ve zpracovaném stanovisku advokátka stěžovatelku informuje o existenci mimořádných opravných prostředků v podobě dovolání a návrhu na zrušení usnesení o schválení smíru, doporučuje jí tyto opravné prostředky využít a ústavní stížnost, kterou stěžovatelka podala bez právního zastoupení, vzít zpět.

Přestože prostřednictvím výzvy Ústavního soudu byla stěžovatelka poučena o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranila. Stěžovatelkou sepsanou ústavní stížnost, ani právní stanovisko advokátky, za řádnou ústavní stížnost považovat nelze a návrh stěžovatelky tak i nadále trpí neodstraněnými vadami.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatelky soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Jen pro úplnost lze ve vztahu k reakci stěžovatelky ze dne 26. 10. 2017 doplnit, že za účelem poskytnutí právní rady byla stěžovatelce určena advokátka a požaduje-li stěžovatelka po Ústavním soudu informaci o tom, zda by ústavní stížnost, tak jak ji koncipovala sama stěžovatelka, byla přípustná či nepřípustná, domáhá se faktického posouzení svého návrhu, přestože tento trpí neodstraněnými vadami a formální náležitosti ústavní stížnosti nesplňuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. 11. 2017

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru