Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2720/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánVĚZEŇSKÁ SLUŽBA - Věznice Stráž pod Ralskem
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.2720.11.1
Datum podání15.09.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2720/11 ze dne 19. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. B., proti podmínkám výkonu trestu odnětí svobody, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 15. září 2011 se domáhal zásahu Ústavního soudu a tvrdil, že jako cizí státní příslušník je ve výkonu trestu diskriminován. Výkon trestu se řídí podle platných zákonů České republiky a jako vězeň má nejenom stejné povinnosti, ale i práva. Jeho lidská práva a svobody jsou porušována i tím, že od března 2011 není pracovně zařazen, v důsledku toho není ani pojištěný a nemůže získávat finanční prostředky na úhradu nezbytných léků. Dále uváděl, že ve výkonu trestu odnětí svobody nejsou zajištěna ani základní práva na jeho životní potřeby jako např. nerušený spánek a soukromí, na které má jako vězeň nárok.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem o Ústavním soudu (§ 30 odst. 1), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů. Stěžovatel byl současně poučen, že pro zastupování v řízení před Ústavním soudem lze požádat Českou advokátní komoru na adrese ČAK - pobočka Brno, Kleinův palác, Nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, o určení advokáta (§ 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 22. září 2011 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 12. října 2011) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 19. října 2011

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru