Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2695/12 #1Usnesení ÚS ze dne 28.08.2012

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 2
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
právo na soudní a jinou právní ochranu ... více
Věcný rejstříkškoda/náhrada
soud/stížnost na postup soudu
EcliECLI:CZ:US:2012:1.US.2695.12.1
Datum podání16.07.2012
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1, čl. 11 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

82/1998 Sb.


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2695/12 ze dne 28. 8. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 28. srpna 2012 v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera, soudců Pavla Holländera a Ivany Janů ve věci navrhovatele Ing. O. H., zastoupeného JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem Křižíkova 16, 186 00 Praha 8, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2012 č. j. 18 Co 96/2012-80 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. prosince 2011 č. j. 15 C 158/2011-53, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Formálně bezvadnou ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů vydaná v jeho občanskoprávní věci o náhradu škody, jež měla být způsobena nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb. (resp. zákona č. 58/1969 Sb., ve znění pro posouzení věci rozhodném). Ve velmi podrobném návrhu stěžovatel popsal genezi případu, z něhož uplatněný nárok vyvozoval, a brojil vůči jednotlivým argumentům obecných soudů, které považuje převážně za formalistické a nekorektní. Stěžovatel tvrdil, že napadenými rozsudky došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod, pročež se posléze domáhal, aby je Ústavní soud nálezem zrušil.

Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Porušení práv, jichž se stěžovatel dovolává, Ústavní soud neshledal. Již napadený rozsudek soudu I. stupně totiž vychází (krom jiného) i z rozhodovacího důvodu, dle něhož škoda (jakožto jeden z komponentů tvořících základ objektivní odpovědnosti státu za škodu) musí být postavena najisto. V kontextu rozhodované záležitosti stěžovatele soud konstatoval, že v době jeho rozhodování není možné jednoznačně určit výši škody, neboť pokud by byl stěžovatel úspěšný v řízení konkursním, mělo by to za následek, že by mu předmětná částka byla vyplacena dvakrát. Jinými slovy řečeno, argumentace byla vedena v tom směru, že v daném případě nejprve musí být rozhodnuto, zda a v jaké výši budou uspokojeny nároky stěžovatele v jiném řízení (dosud neskončeném konkursním řízení), přičemž teprve poté bude možno posuzovat, zda v té části, v níž jeho nároky případně uspokojeny nebudou, odpovídá stát za škodu, která stěžovateli dle něj (jeho skutkových tvrzení) vznikla. Vyšel tedy z toho, že existence předpokladů zakládajících objektivní odpovědnost státu za škodu, tj. v tom rámci i škoda a její přesná výše, musí být v soudním řízení bezpečně prokázána.

Tato interpretace relevantního právního rámce není výrazem svévole a zásah do práva na spravedlivý proces nezakládá; je interpretací nestojící v rozporu s obsahem jak právní praxí, tak i doktrínou obecně akceptovaných výkladových metod (srov. kupř. nálezy sp. zn. III. ÚS 303/04, III. ÚS 677/07, IV. ÚS 1181/07, dostupné na stránkách http://nalus.usoud.cz), přičemž ani není v daném případě projevem zjevného a neodůvodněného vybočení ze standardů výkladu, jenž je v soudní praxi respektován (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 85/06); naopak sluší se říci, že ji potvrzuje i judikatura Nejvyššího soudu (kupř. usnesení sp. zn. 28 Cdo 1804/2010, dostupné na stránkách http://www.nsoud.cz), jemuž sjednocovat rozhodovací praxi obecných soudů primárně (ex lege) přísluší (§ 14 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Popsaný důvod, jehož podstata je založena realizací ústavně konformní interpretace jednoduchého práva (srov. i shodný právní závěr obsažený v usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2095/12), je sám o sobě podmínkou dostatečnou pro založení výroků rozhodnutí stěžovatelem kritizovaných. V důsledku toho nelze tvrdit, že by - posuzováno pod aspektem ústavněprávní ochrany, a tudíž z pohledu procesu jako celku, resp. jeho výsledku - došlo k porušení základních práv stěžovatele, plynoucích z čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1, 3 Listiny základních práv a svobod. Reagovat za této situace na ostatní námitky v ústavní stížnosti obsažené by bylo, pro tento dostačující důvod, nadbytečné.

Pro uvedené bylo mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků rozhodnuto, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2012

Vojen Güttler

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru