Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2686/10 #1Usnesení ÚS ze dne 16.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.2686.10.1
Datum podání15.09.2010
Napadený akt

ostatní (nezařaditelné)


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2686/10 ze dne 16. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. K., bez právního zastoupení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 14. 9. 2010 pan P. K. (dále jen stěžovatel) podal "žalobu na přílohu č. 5 zákona č. 182/1991 Sb." Ke svému podání připojil i zamítavé rozhodnutí Odboru sociálního a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 7, o jeho žádosti o poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

Vzhledem ke skutečnosti, že jeho podání nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, byl soudcem zpravodajem poučen o tom, že v řízení o ústavní stížnosti se zkoumají jen otázky, zda nedošlo k porušení základních práv, zakotvených v ústavním pořádku České republiky, tj. v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod. Proto zákon o Ústavním soudu vyžaduje povinné zastoupení advokátem tak, aby návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem měl odpovídající odbornou úroveň. To znamená, že každá ústavní stížnost musí být sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje.

K odstranění vad návrhu byla stěžovateli poskytnuta lhůta 30ti dnů od doručení této výzvy s poučením, že pokud v uvedené lhůtě nedojde řádná ústavní stížnost, splňující shora uvedené požadavky, bude odmítnuta. Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 11. října 2010, takže třicetidenní lhůta uplynula, aniž stěžovatel výzvě vyhověl.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady svého návrhu neodstranil a neučinil tak ani do dnešního dne, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 16. listopadu 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru