Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 262/97Usnesení ÚS ze dne 12.08.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.262.97
Datum podání22.07.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 262/97 ze dne 12. 8. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 262/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů ing. B.K. a T.K., zastoupených advokátkou JUDr. B.F., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 1997, č.j. 12 Co 89/97-155,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 25. 9. 1996, č.j. 15 C 38/92-125, byli žalovaní (S. a B.D.) uznáni povinnými uzavřít se žalobci (stěžovateli) dohodu o vydání ideální poloviny domu se stavební parcelou č. 890 a polovici zahrady parcely č. 891, vše zapsáno na LV č. 822 pro obec k.ú. R. u SG pro hlavní město Prahu (dále jen "předmětné nemovitosti"). Zároveň byli žalovaní uznáni povinnými nahradit stěžovatelům náklady řízení ve výši 4 410 Kč.

1

I. ÚS 262/97

Citovaným rozsudkem městského soudu byl rozsudek soudu I. stupně změněn tak, že žaloba stěžovatelů, aby žalovaní byli uznáni povinnými s nimi uzavřít dohodu o vydání předmětných nemovitostí, byla zamítnuta a stěžovatelům bylo uloženo nahradit žalovaným náklady řízení ve výši 5 950 Kč.

Tento rozsudek stěžovatelé napadli ústavní stížností v níž uvedli, že jím bylo porušeno jejich základní právo vlastnit majetek, zakotvené v čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 36 odst. 1 Listiny, upravující právo na soudní ochranu, čl. 95 odst. 1 Ústavy, podle něhož je soudce při rozhodování vázán zákonem a konečně čl. 90 Ústavy, podle kterého jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Ze sdělení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 30. 7. 1997 Ústavní soud zjistil, že v souzené věci podali stěžovatelé dne 23. 6. 1997 dovolání a spis byl dne 30. 7. 1997 postoupen Nejvyššímu soudu ČR.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Z obsahu spisu vyplývá, že napadený rozsudek městského soudu změnil rozsudek obvodního soudu ve věci samé, neboť práva a povinnosti

stanovená účastníkům jsou podle závěrů těchto rozsudků odlišná (srov. B/D/M: Občanský soudní řád - komentář, 2. vydání, C.H. Beck, Praha 1996). Zákonný dovolací důvod v této věci tedy naplněn byl. Podané dovolání je proto nutno považovat

2

I. Ú5 262/97

za procesní prostředek ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 zákona

o Ústavním soudu (srov. např. Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů

a usnesení, sv. 3, C.H. Beck Praha 1995, str. 311).

Podmínky ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. jsou tedy splněny.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost jako nepřípustný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [ustanovení § 43 odst. 1 písm. f) citovaného zákona].

Po uč ení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

3

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru