Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2610/18 #1Usnesení ÚS ze dne 08.11.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 4
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkpoplatek/osvobození
poplatek/soudní
Předběžné opatření
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.2610.18.1
Datum podání01.08.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 75b, § 75c, § 138 odst.1


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2610/18 ze dne 8. 11. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje), soudce Vladimíra Sládečka a soudce Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti J. V., toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Břeclav, zastoupeného Mgr. Tomášem Gureckým, advokátem se sídlem Sokolovská 64, 708 00 Ostrava, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 22 Co 51, 52 a 53/2018-65 ze dne 28. 5. 2018 a proti usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 16 C 71/2018-12 ze dne 10. 4. 2018, č. j. 16 C 71/2018-26 ze dne 19. 4. 2018 a č. j. 16 C 71/2018-52 ze dne 27. 4. 2018, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která splňuje formální náležitosti ustanovení § 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, jimiž mělo dojít zejména k porušení čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod.

Z napadených rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že shora označenými usneseními Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl jednak o třech žádostech stěžovatele o osvobození od soudních poplatků v řízení o stěžovatelem podané žalobě na ochranu osobnosti, jednak o třech různých návrzích na nařízení předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu žalované, České televizi, sdělovat, tedy zpřístupňovat veřejnosti blíže specifikovaná díla (filmy). První žádost o osvobození od soudních poplatků obvodní soud jako nedůvodnou zamítl (usnesení ze dne 10. 4. 2018), následující dvě odmítl (usnesení ze dne 19. 4. 2018 a ze dne 27. 4. 2018). Ani návrhům na nařízení předběžného opatření obvodní soud nevyhověl. První a třetí návrh stěžovatele odmítl (usnesení ze dne 10. 4. 2018 a ze dne 27. 4. 2018), druhý návrh zamítl (usnesení ze dne 19. 4. 2018). K odvolání stěžovatele Městský soud v Praze v záhlaví citovaným usnesením rozhodnutí obvodního soudu v částech týkajících se návrhů na nařízení předběžného opatření jako věcně správná potvrdil, v částech týkajících se odmítnutí druhé a třetí žádosti o osvobození od soudních poplatků je změnil tak, že řízení o těchto žádostech zastavil.

Proti rozhodnutím soudů brojí stěžovatel ústavní stížností, domáhaje se jejich kasace. Stěžovatel uvedl, že má příjem v řádech stokorun měsíčně, což soudu dle svých slov doložil. Jinak má velké množství exekucí, jak plyne z trestního rozhodnutí, je ve věku, kdy jeho výdělkové možnosti v budoucnu nejsou tak pozitivní jako v době, kdy byl mladší, a má před sebou ještě mnoho let výkonu trestu. Přesto nebyl osvobozen od soudních poplatků. Tím tak bylo dle jeho názoru vedlejšímu účastníkovi umožněno vylíčit stěžovatele jako jediného distributora závadového alkoholu, ačkoliv z návrhu na povolení obnovy trestního řízení vyplývá, že poškození zdraví většiny osob nikterak nezavinil.

Ústavní soud zvážil argumentaci stěžovatele i obsah naříkaných soudních aktů a dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná.

Ústavní stížnost je toliko vyjádřením nespokojenosti s rozhodnutími soudů o podaných žádostech o osvobození od soudních poplatků a návrzích na nařízení předběžného opatření a postrádá hlubší právní, natož ústavně právní hodnocení.

Soudy svá rozhodnutí přesvědčivě odůvodnily. V případě žádostí o osvobození od soudních poplatků již obvodní soud poukázal na to, že stěžovatel mimo jiné řádně nevyplnil prohlášení o svých osobních, výdělkových a majetkových poměrech, resp. jen velmi nedbale, vynechav nedotčenu celou řadu potřebných údajů, s čímž stěžovatel nyní ani nijak nepolemizuje. Pokud jde o návrhy na nařízení předběžného opatření, ty byly odmítnuty pro nesložení požadované jistoty, mající původ právě v nesplnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků.

Ústavní soud sám v napadených soudních rozhodnutích žádný exces či jinou zjevnou nespravedlnost, která by si žádala jeho zásah, neshledal, a proto odmítl ústavní stížnost dle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 8. listopadu 2018

Tomáš Lichovník v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru