Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 257/95Usnesení ÚS ze dne 05.03.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:1.US.257.95
Datum podání17.11.1995

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 257/95 ze dne 5. 3. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 257/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele J.K., o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni, takto:

Návrh seodmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním ze dne 15. listopadu 1995 namítal nesprávnost rozhodnutí Okresního soudu Plzeň-město ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni, ve věci restituce majetku paní J.K., manželky navrhovatele. Ve svém podání navrhovatel nijak blíže citovaná soudní rozhodnutí nespecifikoval, ani je ke svému podání nepřipojil. V obsahu podání pouze poukazuje na nezákonnost postupu v řízení před obecnými soudy, pokud nevyhověly restitučním nárokům jeho manželky se závěrem, že prodeje a převody činžovního domu byly sice provedeny v tísni, avšak nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Bližší objasnění těchto svých tvrzení navrhovatel nepodává.

Přípisem ze dne 29. 12. 1995 byl navrhovatel vyzván Ústavním soudem k odstranění vad svého podání a současně poučen, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení soudní výzvy vady podání neodstraní,

2 I. ÚS 257/95

Bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. odmítnut.

Podáním ze dne 20. 2. 1996 navrhovatel sdělil, že pochopil zcela obsah poučení Ústavníhosoudu. Vzhledem k tomu, že se necítí být finančně silný, nehodlá v celé restituční a rehabilitační záležitosti nadále pokračovat a že se rozhodl upustit od dalších právních postupů a celou věc hodlá oželet.

Z těchto důvodů neodstraňuje vady podání. Vzhledem k tomu, že nesděluje výslovně, že bere svou žádost zpět, neposoudil Ústavní soud navrhovatelovo sdělení jako zpětvzetí návrhu a rozhodl v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb. o odmítnutí návrhu pro neodstranění jeho vad ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 5. března 1996JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru