Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2544/15 #1Usnesení ÚS ze dne 07.10.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.2544.15.1
Datum podání19.08.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2544/15 ze dne 7. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o návrhu stěžovatelky V. K., na přezkum usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře, ze dne 25. června 2015, č. j. 14 To 145/2015-178, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem ze dne 18. 8. 2015, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 8. 2015, představujícím - z obsahového hlediska - ústavní stížnost, se stěžovatelka domáhala přezkumu a zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře, ze dne 25. 6. 2015, č. j. 14 To 145/2015-178.

2. Dříve, než se Ústavní soud začal zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumal, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž shledal, že tomu tak není.

3. Uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu, předně stěžovatelka nebyla právně zastoupena (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu). Proto byla dopisem ze dne 25. 8. 2015, doručeným jí dne 28. 8. 2015, vyzvána, aby vady podání odstranila. Současně jí byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti i kontakt na Českou advokátní komoru pro ustanovení právního zástupce. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byla poučena, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude její podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu.

4. Lhůta k odstranění vad však marně uplynula dne 29. 9. 2015, neboť na uvedenou výzvu stěžovatelka do dnešního dne nereagovala.

5. Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmeno a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

6. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, Ústavní soud návrh podle citovaného ustanovení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru