Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2475/17 #1Usnesení ÚS ze dne 17.10.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2475.17.1
Datum podání07.08.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2475/17 ze dne 17. 10. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti 1/ Blanky Muladiové a 2/ Ivo Muladiho, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2017 sp. zn. 29 Cdo 310/2017, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 7. srpna 2017, stěžovatelé navrhovali zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2017 sp. zn. 29 Cdo 310/2017.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatelé nebyli pro řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatele k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem, k čemuž jim stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vady návrhu. Výzvy k odstranění vady byly stěžovatelům doručovány dne 28. srpna 2017. Protože nebyli zastiženi, byly písemnosti uloženy a připraveny k vyzvednutí. Stěžovatelé si písemnosti u poštovního doručovatele v úložní době nevyzvedli, proto jim byly vloženy do domovní schránky, a to dne 8. září 2017.

4. Podle § 49 odst. 4 o. s. ř., nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou. Za den doručení se tedy považuje čtvrtek 7. září 2017, a od tohoto dne počala běžet stanovená 30 denní lhůta k odstranění vady návrhu, která uplynula v pondělí dne 9. října 2017.

5. Stěžovatelé ve stanovené lhůtě vadu návrhu, na kterou byli Ústavním soudem výslovně upozorněni, ani přes řádné poučení, neodstranili.

6. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. října 2017

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru