Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2458/13 #2Usnesení ÚS ze dne 27.02.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.2458.13.2
Datum podání11.08.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2458/13 ze dne 27. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Jaroslava Šutého, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 11. 8. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 30. 10. 2013 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 8. 11. 2013. Stěžovatel na výzvu k odstranění vad reagoval podáním ze dne 12. 11. 2013, ve kterém požadoval, aby mu Ústavní soud ustanovil advokáta. Pro případ, že jeho žádosti nebude vyhověno, žádal, aby mu bylo umožněno zastupovat se v řízení o ústavní stížnosti sám. Dne 4. 12. 2013 zaslal další přípis, v němž žádal o prodloužení lhůty z důvodu vyčkání rozhodnutí České advokátní komory o žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta; žádost k přípisu nedoložil. Ústavní soud již další výzvu stěžovateli s poukazem na princip hospodárnosti řízení nezasílal a vyčkával odstranění vad ze strany stěžovatele po dobu delší než tři měsíce od okamžiku doručení výzvy soudu.

Stěžovatelem zaslané podání nesplňuje předepsané náležitosti zákona o Ústavním soudu, když stěžovatel není ve věci zastoupen advokátem. Tato vada návrhu nebyla přes řádné poučení a poskytnutí dostatečně dlouhé lhůty k nápravě odstraněna. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. února 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru