Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2410/20 #1Usnesení ÚS ze dne 05.10.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Most
Soudce zpravodajJirsa Jaromír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:1.US.2410.20.1
Datum podání17.08.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2410/20 ze dne 5. 10. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti stěžovatelky Martiny Vajglové, bez právního zastoupení, proti výroku II. rozsudku Okresního soudu v Mostě č. j. 48 C 53/2019-87 ze dne 29. 5. 2020, za účasti Okresního soudu v Mostě, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel dne 17. 8. 2020 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, ve kterém se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku. Návrh stěžovatelky nicméně není možné považovat za řádný, jelikož má jednak řadu obsahových nedostatků [§ 34 ve spojení s § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], jednak stěžovatelka není pro řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30, § 31 téhož zákona).

2. V ústavní stížnosti stěžovatelka uvedla pouze krátkou citaci odůvodnění napadeného rozhodnutí s tím, že citovaným výrokem došlo ke zkrácení práv stěžovatelky a že ústavní stížnost později doplní. Pod podaným návrhem byl podepsaný Mgr. Ladislav Bárta, advokát se sídlem v Ostravě, Purkyňova 787/6. K podanému návrhu nicméně nebyla dodána plná moc. Dne 27. 8. 2020 Ústavní soud telefonicky kontaktoval daného advokáta, aby doložil speciální plnou moc. Byť advokát doložení plné moci telefonicky přislíbil, do dnešního dne tak neučinil. Dne 9. 9. 2020 proto Ústavní soud vyzval stěžovatelku, aby svůj původní návrh ve lhůtě 21 dní od doručení předmětné výzvy doplnila tak, aby návrh splňoval požadavky stanovené v § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu (tj. aby doplnila obsahové náležitosti a doložila speciální plnou moc).

3. Výzva ze dne 9. 9. 2020 byla stěžovatelce doručena do vlastních rukou dne 11. 9. 2020; stanovená lhůta pro doplnění podání skončila dne 2. 10. 2020. Původní návrh stěžovatelky nebyl do dne rozhodnutí doplněn.

4. S ohledem na shora uvedené Ústavnímu soudu nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2020

Jaromír Jirsa v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru