Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2373/13 #1Usnesení ÚS ze dne 05.11.2013

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2013:1.US.2373.13.1
Datum podání03.08.2013
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2373/13 ze dne 5. 11. 2013

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Dany Hadrabové, bez právního zastoupení, směřující proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 vydanému ve věci sp. zn. 6 C 378/2009, blíže neurčeného data, rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 11 Co 403/2010, blíže neurčeného data, a rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žaloby stěžovatelky pro zmatečnost, blíže neurčené sp. zn. a blíže neurčeného data, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 3. 8. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky ze dne 25. 6. 2013 směřující proti výše uvedeným a blíže nespecifikovaným rozhodnutím.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být z návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsán a datován. Návrh musí dále obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být parno, čeho se navrhovatel domáhá.

6. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatelku dne 12. 8. 2013 k odstranění vad její ústavní stížnosti. K tomu jí stanovil lhůtu jednoho měsíce ode dne doručení předmětné výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatelku poučil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Stěžovatelka před uplynutím takto stanovené lhůty požádala Ústavní soud o její prodloužení. Žádosti stěžovatelky bylo ze strany Ústavního soudu vyhověno sdělením ze dne 1. 10. 2013, jímž byla stěžovatelce lhůta k odstranění vad jejího podání prodloužena do 31. 10. 2013.

7. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě vady svého podání neodstranila, když Ústavnímu soudu nedoložila speciální plnou moc udělenou advokátu k jejímu zastupování v řízení před Ústavním soudem, nepředložila kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně jejího práva, a nespecifikovala, čeho se v řízení před Ústavním soudem domáhá. Ústavní soud se z opatrnosti dne 4. 11. 2013 obrátil rovněž na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, s dotazem, zda ji stěžovatelka nepožádala o ustanovení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž bylo zjištěno, že stěžovatelka o ustanovení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, Českou advokátní komoru nepožádala.

8. Protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2013

Jaroslav Fenyk, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru