Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 235/95Usnesení ÚS ze dne 29.12.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.235.95
Datum podání24.10.1995

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 235/95 ze dne 29. 12. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 235/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele L.G. a D.F., oba zastoupeni advokátem JUDr. T.Ch., o zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci,

t akt o

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se svým návrhem domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, sp. zn. 30 Co 477/94, jímž dle jejich názoru došlo k porušení čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, neboť uvedený soud zamítl žádost navrhovatelů o překlad smlouvy jako důkazní listiny z jazyka německého do jazyka českého soudem ustanoveným tlumočníkem s odůvodněním, že soud zná německý jazyk.

Ústavní soud po přezkoumání návrhu dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla podána opožděně, tedy po lhůtě, kterou zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. k podání stížnosti stanoví. Jak soud zjistil, rozsudek krajského soudu, jako rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, nabyl právní moci dne 24. 8. 1995, navrhovatelé pak

1

I. ÚS 235/95

podali ústavní stížnost osobně na Ústavní soud dne 24. 10. 1995, to znamená 62. den ode dne právní moci rozsudku krajského soudu. Dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona o ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů a tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. prosince 1995

JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc. soudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru