Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2342/18 #1Usnesení ÚS ze dne 24.07.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 6
Soudce zpravodajSládeček Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:1.US.2342.18.1
Datum podání09.07.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2342/18 ze dne 24. 7. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o návrhu Bc. Ladislava Regnarda, proti usnesením Městského soudu v Praze sp. zn. 58 Co 455/2016 a č. j. 58 Co 20/2018-217 a Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 38 EXE 2409/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu doručeném Ústavnímu soudu dne 9. 7. 2018 navrhovatel uvádí, že podává ústavní stížnost a dovolání proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím pro porušení zákonných práv. K návrhu připojil dále žádost o "přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení jednoho právního zástupce pro tato dvě podání".

Přestože navrhovatel byl v minulosti v souvislosti s jeho předchozími podáními mnohokrát opakovaně Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v případech předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatele dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních vedených pod sp. zn. III. ÚS 1303/15, II. ÚS 3616/15, III. ÚS 287/16, II. ÚS 3664/17, I. ÚS 472/17, III. ÚS 1556/17, II. ÚS 1507/18, I. ÚS 1847/18 a řadě dalších) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým. Navrhovatel si z téhož důvodu musí být vědom , že řízení před Ústavním soudem nepodléhá soudnímu poplatku a že pro toto řízení přichází v úvahu toliko určení advokáta podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, za kterýmžto účelem se navrhovatel musí sám obrátit na Českou advokátní komoru. K ústavní stížnosti připojenou žádost o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce tak Ústavní soud považuje za bezpředmětnou.

Ústavní soud proto návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2018

JUDr. Vladimír Sládeček, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru