Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2312/10 #1Usnesení ÚS ze dne 23.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.2312.10.1
Datum podání09.08.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2312/10 ze dne 23. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Ivanou Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti A. I. M., bez právního zastoupení, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2010, č. j. 23 P 32/2008-2103, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2010, č. j. 15 Co 139/2010-2165, takto:

Ústavní stížnost a návrh se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 8. 2010 napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že ústavní stížnost nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka vyzvána dne 26. 8. 2010 k odstranění vad návrhu, které spočívaly především ve skutečnosti, že stěžovatelka nebyla v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Pro odstranění vad návrhu byla stěžovatelce stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Stěžovatelka byla současně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 7. 9. 2010, stěžovatelka však vady podání ve lhůtě soudem stanovené neodstranila, pouze podáním učiněným dne 7. 10. 2010 elektronicky (přičemž zásilka nebyla podepsána a opatřena platným certifikátem) sdělila soudu, že nemá finanční prostředky k zajištění si advokáta

a Česká advokátní komora ji odmítla advokáta přidělit. Stěžovatelka v tomto svém podání navrhuje "pozměnění, úpravu, či doplnění zákona, případně jejich jednotlivých ustanovení. Navrhovatelka je k tomu oprávněná, poněvadž by tak došlo k porušení jejich základních práv a svobod, které jsou předmětem ústavní stížnosti a vyplývají ze zákona - právní zastoupení". K důkazu stěžovatelka přikládá rozhodnutí České advokátní komory o určení advokáta ze dne 20. 11. 2006, č. j. 3287/06, ve kterém se uvádí, že se jedná o "poslední určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby", neboť stěžovatelce bylo Českou advokátní komorou "určeno k bezplatné právní služby již celkem 9 advokátů, čímž má ČAK zato, že právní pomoc byla již žadatelce v dostatečné míře určenými advokáty zajištěna".

Dotazem u České advokátní komory Ústavní soud zjistil, že se stěžovatelka v dané věci na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta neobrátila.

Podáním ze dne 6. 10. 2010 doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 10. 2010 pak stěžovatelka, opět bez právního zastoupení, předložila Ústavnímu soudu doplnění ústavní stížnosti, ve kterém zejména cituje ustanovení Listiny základních práv a svobod, která byla dle jejího názoru postupem obecných soudů porušena. Podáním ze dne 13. 10. 2010 pak stěžovatelka uvedla, že si je vědoma skutečnosti, že svá předchozí podání učinila až po soudem stanovené lhůtě 30 dnů a je stále nezastoupená, proto již nemá smysl žádat o prodloužení lhůty, za jejíž promeškání se omlouvá a dodává, že chtěla Ústavní soud alespoň seznámit s danou právní problematikou.

Ústavní soud další výzvou k odstranění vad ze dne 13. 10. 2010 stěžovatelku opětovně upozornil na její zákonnou povinnost právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem s tím, aby se v případě svého zájmu obrátila ve lhůtě 20 dnů na Českou advokátní komoru, a to bez ohledu na sdělení o "posledním určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby" vyjádřeném v rozhodnutí České advokátní komory o určení advokáta ze dne 20. 11. 2006, č. j. 3287/06. Česká advokátní komora byla v tomto smyslu Ústavním soudem informována. Stěžovatelka byla opětovně poučena, že podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Další výzva k odstranění vad návrhu byla stěžovatelce doručena dne 20. 10. 2010. Podáním ze dne 9. 11. 2010 stěžovatelka sdělila, že již nemá po předchozích zkušenostech důvěru v Českou advokátní komoru a nemá ani zájem být zastoupena advokátem.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Z obsahu ústavní stížnosti i jejích doplnění je zřejmé, že stěžovatelka odmítá akceptovat zákonný požadavek povinného právního zastoupení v řízení před Ústavní soudem.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelka neodstranila vady podání ve stanovené lhůtě, jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavní soud proto soudcem zpravodajem usnesením rozhodl o odmítnutí ústavní stížnosti pro neodstranění vad ve lhůtě k tomu určené. V souvislosti s návrhem stěžovatelky na zrušení blíže nespecifikovaných zákonných ustanovení Ústavní soud v souladu se svou judikaturou konstatuje, že takový návrh sdílí právní osud odmítnuté ústavní stížnosti. Je-li totiž samotná ústavní stížnost nepřípustná, a tedy věcného projednání neschopná, odpadá tím současně i základní podmínka projednání návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. listopadu 2010

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru