Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2298/17 #1Usnesení ÚS ze dne 10.10.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Litoměřice
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2298.17.1
Datum podání24.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2298/17 ze dne 10. 10. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti P. S., zastoupeného Mgr. Janem Kutějem, advokátem, se sídlem Lípová 474/14, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2017 č. j. 7 Tdo 294/2017-36, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. září 2015 č. j. 7 To 405/2014-603 a rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 25. června 2014 č. j. 24 T 111/2011-571, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 24. července 2017 a doplněné dne 9. září 2017, stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhoval zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

3. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost je možno podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

4. Takovým posledním procesním prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje je v posuzované věci napadené usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. dubna 2017 č. j. 7 Tdo 294/2017-36. Z vyžádaného potvrzení o dodání a doručení do datové schránky Okresního soudu v Litoměřicích se podává, že předmětné usnesení Nejvyššího soudu bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatele do datové schránky dne 15. května 2017 a dne 16. května 2017 se oprávněná osoba přihlásila ve smyslu § 8 odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

5. Za situace, kdy ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena dne 24. července 2017, stalo se tak evidentně po uplynutí dvouměsíční lhůty určené k podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), která uplynula v pondělí dne 17. července 2017.

6. Z výše uvedeného je zřejmé, že ústavní stížnost proti napadeným rozhodnutím byla podána po lhůtě k tomu určené. Uvedená dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon o Ústavním soudu neumožňuje jakkoliv zhojit.

7. Z uvedených důvodů Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2017

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru