Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2294/11 #1Usnesení ÚS ze dne 06.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.2294.11.1
Datum podání04.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2294/11 ze dne 6. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o návrhu J. K., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 4.8.2011 návrh na zahájení řízení ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2010, č.j. 33 Cdo 4398/2010-274, (z obsahu návrhu vyplývá, že stěžovatel napadá současně také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2011, č.j. 25 Cdo 642/2011-191), který však nesplňoval náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel byl výzvou Ústavního soudu, doručenou mu 2.9.2011, vyzván k odstranění vad podání tak, aby splňovalo předepsané náležitosti, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Konkrétně byl upozorněn na nutnost zastoupení advokátem, předložení ústavní stížnosti v dostatečném počtu stejnopisu a na nezbytnost předložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku (např. kopie rozhodnutí soudu poslední instance).

V určené lhůtě reagoval stěžovatel podáním ze dne 9.9.2011, doručené Ústavnímu soudu dne 19.9.2011, odkázal v něm na důkazy zaslané v elektronické podobě a požádal Ústavní soud o „pomoc právní jednoho právníka//právní kancelář“, ač byl ve výzvě k odstranění vad výslovně upozorněn, že Ústavní soud neustanovuje účastníkům řízení právního zástupce, že se lze obrátit na Českou advokátní komoru – pobočka Brno.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2011

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru