Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2283/10 #1Usnesení ÚS ze dne 10.08.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.2283.10.1
Datum podání05.08.2010
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2283/10 ze dne 10. 8. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky L. T., proti nejasně označenému zásahu orgánu veřejné moci, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost stěžovatelky ve věci v záhlaví uvedené.

Předtím než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Stěžovatelka však zastoupena advokátem není.

Stěžovatelka se již v minulosti opakovaně obrátila na Ústavní soud s ústavními stížnostmi trpícími stejnou vadou, tj. mj. neexistencí povinného zastoupení advokátem. O tomto nedostatku byla informována např. ve výzvě k odstranění vad ústavní stížnosti ve věci sp. zn. III. ÚS 96/05, sp. zn. III. ÚS 2502/07, sp. zn. I. ÚS 1449/08 a ve věci pod sp. zn. II. ÚS 1208/09, leč marně.

Ústavní soud konstatuje, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v mnoha případech předchozích. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení postupem formalistickým.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Obdobně ve své judikatuře Ústavní soud již rozhoduje (srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 1690/10 ze dne 22. 6. 2010).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné

V Brně dne 10. srpna 2010

Vojen Güttler v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru