Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 228/2000Usnesení ÚS ze dne 21.06.2000Průtahy v řízení; poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkspoluvlastnictví/podíl
Dědění
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 23/18 SbNU 451
EcliECLI:CZ:US:2000:1.US.228.2000
Datum podání10.04.2000
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

209/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 6 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 75 odst.1, § 43 odst.1 písm.e


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 228/2000 ze dne 21. 6. 2000

U 23/18 SbNU 451

Průtahy v řízení; poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatelek Mgr. I. V., M. P., a A.H., všech zastoupených advokátem JUDr. PhDr. O. Ch., proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 7 v řízeních sp.zn. D 746/93 a sp.zn. 22 D 575/99, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6. 4. 2000 se stěžovatelky domáhaly vydání nálezu, jímž by bylo vysloveno, že postupem Obvodního soudu pro Prahu 7 došlo k porušení č1.6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, protože o občanských právech a závazcích stěžovatelů není rozhodnuto v přiměřené době, a jímž se Obvodnímu soudu pro Prahu 7 ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp.zn. 22 D 575/99 a aby neprodleně v této věci jednal.

Jde-li (v daném případě) o tvrzený zásah orgánu veřejné moci spočívající v nepřiměřené délce jím vedeného řízení, je třeba poukázat na zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, v němž je mj. zakotveno právo fyzických osob obracet se na orgány správy soudů se stížnostmi a právo domáhat se přezkoumání postupu soudce ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti stejně jako povinnost předsedů soudů

vyřizovat ve lhůtě (§ 26, 31 až 33 cit. zákona) tyto stížnosti. Takovou stížností může být i stížnost na průtahy řízení, jejíž podání předsedovi soudu je proto nutné považovat za poslední prostředek, který zákon k ochraně práva poskytuje. (viz např. nález ústavního soudu České republiky sp.zn. III. OS 169/96 - um. č. 15 Sbírky nálezů a usnesení, svazek 5, C.H.BECK, 1996).

Ze sdělení předsedy Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 9. 5. 2000 však ústavní soud zjistil, že stěžovatelky stížnost dle zákona č. 436/1991 Sb. nepodaly.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, ve znění pozdějších předpisů. je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které tnu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. Tak tomu je i v souzené věci. Proto soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) cit. zákona ústavní stížnost jako nepřípustný návrh mino ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. 6. 2000

JUDr. Vojen Guttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru