Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 226/96Usnesení ÚS ze dne 26.11.1998

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedl... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1998:1.US.226.96
Datum podání13.08.1996
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 226/96 ze dne 26. 11. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatele T.H., zastoupeného advokátkou JUDr. A.Š., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 1996, čj. 22 Co 116/96 - 42,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 8. 8. 1996.

Stěžovatel ve svém návrhu napadá rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 1996, čj. 22 Co 116/96 - 39. Podle jeho názoru došlo chybným posouzením zákona č. 87/1991 Sb., v platném znění, k zásahu do práv stěžovatele zaručených Ústavou ČR, tj. práva občana vlastnit věc a práva na soudní ochranu, tj. práva na spravedlivý proces a práva rovnosti všech účastníků v řízení ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod, neboť výklad právních předpisů v rozporu se zněním zákona je ve svém důsledku odepřením soudní ochrany občana.

Uvedeným rozsudkem byl změněn v části napadené odvoláním B., rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 12. 1995, čj. 20 C 71/95 - 19, a to tak, že žaloba stěžovatele na vydání věci ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., a to domu čp. 181 se stavební plochou p. č. 566 zapsaného v knihovní vložce č. 735 pozemkových knih pro katastrální území P., u Obvodního soudu pro Prahu 1, původně zapsáno v knihovní vložce č. 96 Desek zemských, v rozsahu 5/8 se zamítá. Současně byla potvrzena část rozsudku napadená z opatrnosti odvoláním stěžovatele, kterým byla zamítnuta žaloba směřující proti Městské části Praha 1. Proti tomuto rozhodnutí Městského soudu v Praze podal stěžovatel v celém rozsahu v zákonné lhůtě dovolání a souběžně i návrh ústavní stížnosti.

Ústavní soud, obdobně jako v řadě jiných případů tohoto druhu, si návrh ústavní stížnosti ponechal s tím, že vyčká rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Rozsudek v této věci byl vydán dne 28. 9. 1998 pod čj. 2 Cdon 593/97 - 59 a Nejvyšší soud ČR v něm v zásadě vyhověl stěžovateli a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Na základě uvedené skutečnosti musel Ústavnísoud konstatovat, že o věci bude znovu jednáno obecným soudem, zejména s přihlédnutím k právnímu názoru Nejvyššího soudu ČR k postavení obce jako povinné osoby, takže nelze mít za to, že již byly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon k ochraně práva stěžovatele poskytuje. Z toho vyplývá, že návrh ústavní stížnosti se tím stal nepřípustným a soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 1998JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru