Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 225/04Usnesení ÚS ze dne 27.05.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2004:1.US.225.04
Datum podání19.04.2004
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 132


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 225/04 ze dne 27. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. I. A., a E. A., proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2003, č.j. 22 Cdo 1752/2001-115, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2003, č.j. 22 Co 233/2003-130, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé se ústavní stížností ze dne 15. 4. 2004 domáhají zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť Nejvyšší soud ČR při svém rozhodování porušil ústavní právo na spravedlivý soud tím, že pominul důkazy provedené před Krajským soudem v Praze, jež podrobně objasnily okolnosti případu, tj. zejména skutečnost, že ke vzniku držby došlo "za přímé účasti státu zastoupeného M. V. a po dohodě všech zúčastněných a po příslibu vypořádání ze strany M., tedy oprávněně" a dále, že "po dobu více než 20 let žalobkyně tuto držbu nijak nezpochybnila".

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Ústavní soud ze spisu Okresního soudu v Kolíně, sp. zn. 6 C 1753/98, zjistil, že citovaný rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 2003, č.j. 22 Cdo 1752/2001-115, byl stěžovateli Ing. I. A. doručen dne 26. 4. 2003 a stěžovatelce E. A. dne 29. 4. 2003. Dále zjistil, že citované usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2003, č.j. 22 Co 233/2003-130, které nabylo právní moci dne 13. 11. 2003, bylo právnímu zástupci stěžovatelů doručeno dne 13. 11. 2003. Ode dne následujícího po dni doručení do podání ústavní stížnosti na poště dne 16. 4. 2004 tedy uplynula delší doba, než kterou připouští zákon.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2004

JUDr. Vojen Güttler v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru