Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2231/08 #1Usnesení ÚS ze dne 17.03.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánMINISTERSTVO / MINISTR - práce a sociálních věcí
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.2231.08.1
Datum podání02.09.2008
Napadený akt

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2231/08 ze dne 17. 3. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelů M. K. a M. Z., proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 7. 2008, č. j. 2008/46600-22, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé v ústavní stížností ("prostřednictvím svého zástupce J. K. mladšího") tvrdí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí shora uvedeným rozhodnutím nesjednalo nápravu ve věci vstupního poplatku do Domova důchodců v Roudnici nad Labem; dále šlo o rozdíl mezi platbou požadovanou na úhradu nákladů za pobyt a stravu a jejich výší stanovenou ceníkem. Stěžovatelé dále (s odkazem na příklady některých domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou či penzionů) v ústavní stížnosti tvrdí, že "se jedná o systém masového porušování lidských práv páchaných na seniorech v České republice". Proto se domnívají, že rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věci bylo zasaženo do jejich ústavně zaručených práv dle čl. 2 odst. 1 a odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky navrhli jeho zrušení.

Stěžovatelé byli (každý jednotlivě) vyzváni k odstranění vad této ústavní stížnosti včetně upozornění na nutné zastoupení advokátem a na zákonné náležitosti návrhu. Výzvy současně obsahovaly poučení, že ústavní stížnost bude odmítnuta, pokud stěžovatelé neodstraní vady do dvaceti dnů od jejího doručení.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně.

Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. března 2011

Vojen Güttler, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru