Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 22/15 #1Usnesení ÚS ze dne 17.03.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.22.15.1
Datum podání05.01.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 22/15 ze dne 17. 3. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o ústavní stížnosti Richarda Jirsy, zastoupeného Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem se sídlem v Přerově, Kratochvílova 624/43, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 24. září 2014 č. j. 75 Co 93/2014-94, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 5. ledna 2015 doručena ústavní stížnost stěžovatele. Stěžovatel se podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhal zrušení výroku II. napadeného rozsudku, jímž krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. ledna 2014 č. j. 21 C 475/2013-45 o nákladech řízení před soudem prvního stupně tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před okresním soudem.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

3. Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ústavní stížnost je možno podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle pravidel pro počítání lhůt (§ 57 o. s. ř.) tato dvouměsíční lhůta začíná běžet dnem, v němž bylo rozhodnutí o posledním procesním prostředku stěžovateli doručeno, a uplyne ve stejný den o dva měsíce později.

4. Z vyžádaného spisu Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 21 C 475/2013 bylo zjištěno, že napadený rozsudek byl okresním soudem odeslán do datové schránky právního zástupce stěžovatele dne 9. října 2014 (č. listu 101). Vzhledem k tomu, že příslušná osoba se ve lhůtě 10 dnů do datové schránky nepřihlásila, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty (§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Protože poslední den lhůty připadl na neděli dne 19. října 2014, nabyl napadený rozsudek právní moci v pondělí dne 20. října 2014 a lhůta k podání ústavní stížnosti pak uplynula v pondělí dne 22. prosince 2014.

5. Za situace, kdy stěžovatel ústavní stížnost doručil Ústavnímu soudu dne 5. ledna 2015, se tak stalo evidentně po uplynutí dvouměsíční lhůty určené pro její podání.

6. Výše uvedená dvouměsíční lhůta k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

7. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost stěžovatele podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. března 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru