Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2088/16 #1Usnesení ÚS ze dne 10.01.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2088.16.1
Datum podání28.06.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2088/16 ze dne 10. 1. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Mubaraq Tope Mubaraq, dříve Mubaraq Tope Akere, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Azs 29/2016-55 ze dne 14. 4. 2016, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 28. 6. 2016 došel Ústavnímu soudu návrh směřující proti v záhlaví označenému soudnímu rozhodnutí. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž dospěl k závěru, že návrh tyto požadavky nesplňuje, neboť nebyl ani formálně, ani materiálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 vzpomínaného zákona, jakož i scházela kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva dle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto navrhovatele přípisem ze dne 20. 9. 2016 vyzval k odstranění těchto vad podání s vysvětlením, jaké náležitosti musí ústavní stížnost splňovat, a poučením, že neodstraní-li navrhovatel vytýkané vady ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení předmětné výzvy, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne. Ústavní soud zvolil delší, tříměsíční lhůtu k odstranění zmíněných vad z toho důvodu, že stěžovatel byl v mezidobí deportován z České republiky do Nigerijské federativní republiky, tudíž bylo lze předpokládat zvýšené obtíže spojené se zajištěním právního zastoupení z daleké ciziny.

Přípis byl navrhovateli prokazatelně doručen nejpozději dne 30. 9. 2016 (srov. úřední záznam z téhož dne a následné podání navrhovatele ze dne 5. 10. 2016). Tříměsíční lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vypršela dnem 30. 12. 2016 (§ 55 a násl. občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem. Na tomto místě se sluší poznamenat, že Ústavní soud vyvinul dostatečné, ba nadstandardní úsilí seznámit navrhovatele s obsahem výzvy k odstranění vad podání, kdy navrhovateli byla zaslána asistentkou soudce e-mailová zpráva v anglickém jazyce informující o povinném právním zastoupení a způsobu možnosti jeho obstarání, konkrétně kontakt na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně. Navrhovatel následně zareagoval řadou podání sepsaných anglickým jazykem, adresovaných krom Ústavnímu soudu a České advokátní komoře i dalším orgánům veřejné moci a jednotlivcům, v nichž se opakovaně domáhal bezplatné právní pomoci.

Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstraněné vady odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 10. ledna 2017

Tomáš Lichovník v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru