Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2073/17 #1Usnesení ÚS ze dne 21.11.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2073.17.1
Datum podání03.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2073/17 ze dne 21. 11. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudce Tomáše Lichovníka a soudce zpravodaje Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti V. M., zastoupené JUDr. Jiřím Novákem, advokátem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o. sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti výroku III. rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. května 2017 č. j. 70 Co 138/2017-268, takto:

Opatrovníkem nezletilého D. Z. a D. Z., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Statutární město Přerov, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, sídlem Přerov, Smetanova 7a.

Odůvodnění:

1. Včas podaným návrhem, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka napadá v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. 5. 2017 č. j. 70 Co 138/2017-268, kterým bylo změněno ve výroku III. rozhodnutí soudu prvého stupně o úpravě výživného nezletilých dětí D. Z. a D. Z.

2. Dle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

3. Ústavní stížnost stěžovatelky napadá závěry obecných soudů dotýkající se konkrétních zájmů nezletilých (výše výživného), přičemž nezletilí mají postavení vedlejších účastníků řízení o ústavní stížnosti. Protože jejich zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

4. Ústavní soud proto ustanovil opatrovníka schopného účinně hájit zájmy obou nezletilých v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálněprávní ochranu dětí (v tomto případě Statutární město Přerov, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, sídlem Přerov, Smetanova 7a), který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. listopadu 2017

David Uhlíř v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru