Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2051/09 #1Usnesení ÚS ze dne 11.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Louny
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Louny
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.2051.09.1
Datum podání03.08.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2051/09 ze dne 11. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatelky E. S., zastoupené JUDr. Františkem Divišem, advokátem se sídlem Litoměřice, Okružní 15, proti usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 17. 1. 2008, čj. D 890/2006 - 21, a čj. D 891/2006 - 54, a rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech ze dne 15. 2. 1994, čj. 280/94-R/3137/92/So, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností došlou dne 3. 8. 2009, doplněnou po výzvě k odstranění vad dne 9. 9. 2009, stěžovatelka navrhla zrušení výše označených rozhodnutí, kterými měla být porušena její práva zakotvená čl. 3 a čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

II.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a odst. 5 zákona o Ústavním soudu je oprávněna podat ústavní stížnost fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, nebo jiným zásahem veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Ústavní stížnost musí být podána ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (tj. řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek, s nímž je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení). Pokud zákon procesní prostředek neposkytuje, lze podat ústavní stížnost ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o zásahu do jeho ústavně zaručených práv a svobod dozvěděl, nejpozději do jednoho roku, kdy k takovému zásahu došlo. Tato lhůta je propadná a nelze ji prodloužit ani prominout.

V projednávaném případě Ústavní soud dotazem u Okresního soudu v Lounech zjistil, že obecnému zmocněnci stěžovatelky, panu K. S. (dále "zmocněnec"), byla napadená usnesení doručena dne 18. ledna 2008. O podaném odvolání rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem usneseními ze dne 22. srpna 2008, čj. 9 Co 302/2008 - 31, a čj. 9 Co 303/2008 - 63, doručenými zmocněnci stěžovatelky dne 4. prosince 2008. Z uvedeného plyne, že pokud byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě dne 3. srpna 2009, stalo se tak zcela evidentně po uběhnutí lhůty k tomu určené.

Pouze pro úplnost Ústavní soud dodává, že pokud by stěžovatelka ústavní stížnost podala v zákonné lhůtě, bylo by nutno ji posoudit jako podanou zjevně neoprávněnou osobou dle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, neboť stěžovatelka (s výjimkou rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech) nebyla účastníkem předmětných soudních řízení.

Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru