Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2030/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Kutná Hora
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.2030.10.1
Datum podání13.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2030/10 ze dne 21. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky E. S., zastoupené Mgr. Alenou Šlajsovou, advokátkou se sídlem Vaňkova 1342, Chrudim, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2009, č. j. 10 To 432/2009-114, a proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 29. 6. 2009, č. j. 1 T 143/2009-73, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dne 13. 7. 2010 byl Ústavnímu soudu doručen návrh, doplněný 21. 9. 2010, na zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, jenž byl posouzen jako ústavní stížnost ve smyslu § 72 a následující zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Citovaným usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře bylo podle § 307 trestního řádu zastaveno trestní stíhání J. N., stíhaného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona, kterého se (stručně řečeno) dopustil tím že jako řidič motorového vozidla porazil a poranil stěžovatelku. Proti usnesení o zastavení trestního stíhání podala stěžovatelka (jako poškozená) stížnost ve smyslu § 141 a násl. trestního řádu, která byla usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2009, č. j. 10 To 432/2009-114, zamítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 8. 9. 2009 - srov. č.l. 115 soudního spisu Okresního soudu v Kutné Hoře, sp. zn. 1 T 143/2009.

Stěžovatelka žádá, co se týká dodržení lhůty k podání ústavní stížností, aby byla počítána od 11. 5. 2010, kdy je datován přípis (sp. zn. KZN 74/2010) označený jako "Podnět k výkonu dohledu", který zaslalo Krajské státní zastupitelství v Praze F. S.; jedná se o "podnět k výkonu dohledu nad dodržováním právních předpisů, v postupu nižších státních zastupitelství při vyřizování věcí podle 12d odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb.‚ zákona o statním zastupitelství" (citováno podle tohoto přípisu, který stěžovatelka Ústavnímu soudu poskytla v kopii).

II.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným posouzením ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem o Ústavním soudu pro zahájení řízení o ústavní stížnosti.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ústavní stížnost je podána zjevně opožděně.

Zamýšlela-li stěžovatelka ústavní stížností napadnout v záhlaví citovaná rozhodnutí - přičemž petit ústavní stížnosti sepsané advokátkou je v tomto ohledu zcela jednoznačný - pak měla podat ústavní stížnost ve zmíněné šedesátidenní lhůtě od doručení v záhlaví citovaného usnesení krajského soudu, k němuž došlo dne 8. 9. 2010. To se však nestalo, neboť ústavní stížnost - jak již bylo uvedeno - byla podána až dne 13. 7. 2010. Zmíněný přípis totiž za rozhodnutí o posledním procesním prostředku ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu (srov. k tomu přiměřeně např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 80/11 ze dne 12. 1. 2011, dostupné z http://nalus.usoud.cz) považovat nelze.

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. února 2011

Vojen Güttler, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru