Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 2010/17 #1Usnesení ÚS ze dne 10.10.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ostrava
SOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.2010.17.1
Datum podání28.06.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 2010/17 ze dne 10. 10. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Libora Moješčíka, zastoupeného Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem, Kratochvílova 624/43, Přerov, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. března 2016 č. j. 42 Cm 172/2009-455 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2017 č. j. 5 Cmo 52/2017-620, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 28. června 2017 a doplněné podáními dne 3. srpna 2017, 11. srpna 2017 a 15. září 2017, stěžovatel navrhoval zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o uložení pořádkové pokuty.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Stěžovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu vyzval Ústavní soud stěžovatele k předložení řádné plné moci a ústavní stížnosti sepsané advokátem. Plná moc advokáta byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. srpna 2017 a ústavní stížnost sepsaná advokátem byla Ústavnímu soudu doručena dne 11. srpna 2017. K ústavní stížnosti však nebylo přiloženo rozhodnutí o posledním procesním prostředku ochrany práva. Ústavní soud proto vyzval advokáta stěžovatele Mgr. Pavla Andrleho k odstranění této vady. Výzva k odstranění vady návrhu byla právnímu zástupci stěžovatele doručena dne 15. září 2017 a téhož dne bylo Ústavnímu soudu doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2017 č. j. 5 Cmo 52/2017-616. Toto rozhodnutí se sice týká stěžovatele, ale bylo v něm rozhodováno o uložené povinnosti zaplatit na nákladech řízení částku 6 812,30 Kč. Rozhodnutí o posledním procesním prostředku ochrany práva, tedy napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2017 č. j. 5 Cmo 52/2017-620, nebylo Ústavnímu soudu ve stanovené deseti denní lhůtě, která uplynula v pondělí dne 25. září 2017, a to ani přes řádné poučení, doručeno.

4. Stěžovatel tak neodstranil vadu, na kterou byl Ústavním soudem výslovně upozorněn (srov. usnesení ze dne 29. srpna 2017 sp. zn. II. ÚS 2009/17).

5. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2017

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru