Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 201/96Usnesení ÚS ze dne 01.04.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.201.96
Datum podání22.07.1996

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 201/96 ze dne 1. 4. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatelů Z. T., Z. M., ing. F. Š. a E. P., všech zastoupených JUDr. Annou Dvořákovou, advokátkou se sídlem advokátní kanceláře v Humpolci, Žižkova 23, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 10 Ca 161/96, ze dne 22. 5. 1996, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Pelhřimově, ze dne 15. 2. 1996, č. j. Ž 345/92/DOH-N, dále proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky - Ústředního pozemkového úřadu v Praze, ze dne 22. 6. 1995, č. j. 2030/94-440, a rozhodnutí o rozkladu Ministerstva zemědělství České republiky, ze dne 7. 12. 1995, č. j. 4772/95-1000, takto:

Řízení se zastavuje.

0důvodnění:

Navrhovatelé se svým podáním ze dne 18. 7. 1996 domáhali zrušení rozhodnutí specifikovaných v záhlaví tohoto usnesení. Svou podstatou se jednalo o rozhodnutí ve věci restitučního nároku, přičemž nedošlo k schválení dohody o vydání zemědělského majetku navrhovatelům, nebot neuplatnili svůj nárok ve lhůtě stanovené zák. č. 403/1990 Sb.

V písemném vyjádření k této ústavní stížnosti Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl, že rozhodnutí, které navrhovatelé napadli svou ústavní stížností, nepředstavovalo konečné rozhodnutí o restitučním nároku, jednalo se v podstatě o rozhodnutí procesní, po jehož vydání je předpokládáno další rozhodování. K takovému dalšímu rozhodnutí pak došlo rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 6. 11. 1996, pod sp. zn. 10 Ca 427/96. Tímto rozhodnutím byl vysloven právní názor, že restituční nárok stěžovatelů lze podřadit pod zák. č. 229/1991 Sb., v platném znění, když přichází v úvahu restituční titul podle § 6 odst. 1 písm. o) zákona. V současné době tudíž o restitučním nároku stěžovatelů rozhodnuto není a pozemkový úřad je při dalším rozhodování vázán právním názorem vyjádřeným v rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 1996.

Ústavní soud přípisem ze dne 28. 2. 1997 vyzval právní zástupkyni navrhovatelů, aby zaujala postoj k ústavní stížnosti s poukazem na rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 1996. Přípisem ze dne 10. 3. 1997 vzala právní zástupkyně navrhovatelů ústavní stížnost výslovně zcela zpět.

Podle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost může stěžovatel vzít zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

S poukazem na zpětvzetí ústavní stížnosti proto Ústavní soud ve smyslu shora citovaného ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky není odvolání přípustné.

V Brně 1. dubna 1997

prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

předseda I. senátu ÚS

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru