Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 195/94Usnesení ÚS ze dne 04.05.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajKlokočka Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.195.94
Datum podání06.12.1994

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 195/94 ze dne 4. 5. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 195/94 ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele P.S., o ústavní stížnosti na postup vyšetřovatele Policie ČR, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se ve svém návrhu domáhal přezkoumání postupu vyšetřovatele Policie ČR, který vyšetřoval jeho trestnou činnost. Navrhovatel byl obviněn z trestného činu loupeže dle § 234 odst. 1 tr. zákona, přičemž při vyšetřování této trestné činnosti vyšetřovatel dle tvrzení navrhovatele neprovedl všechny navrhované důkazy vedoucí k. obhajobě navrhovatele, čímž porušil ustanovení trestního řádu o provádění dokazování v trestním řízení.

Po přezkoumání návrhu dospěl soud k závěru, že návrh nemá všechny náležitosti ústavní stížnosti, které zákon o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. stanoví.

Z návrhu nebylo patrno, které základní právo nebo svoboda navrhovatele byly porušeny, a jakým jednáním orgánu veřejné moci k tomu došlo (§ 72 odst. 1 písm. a) cit. zák.), návrh neobsahoval označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, ani 2 něj nebylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá a návrh nebyl předložen v dostatečném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 1 cit. zák.), z návrhu nebylo patrno, zda navrhovatel vyčerpal všechny procesní prostředky,

1

I. ÚS 195/94

které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 cit. zák.), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 cit. zák.) a konečně navrhovatel nebyl zastoupen advokátem, komerčním právníkem ani notářem (§ 30 cit. zák.).

Na základě uvedených skutečností soud o tomto navrhovatele vyrozuměl a určil mu lhůtu k odstranění nedostatků návrhu zároveň s poučením o všech jeho náležitostech dle zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, dospěl soud k závěru, že jsou zde splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 1995

Prof.JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.

soudce Ústavního soudu ČR

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru