Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1949/17 #3Usnesení ÚS ze dne 19.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO - správce konkurzní podstaty, úpadce KTP Qantum, a. s.
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - KS Hradec Králové
Soudce zpravodajLichovník Tomáš
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:1.US.1949.17.3
Datum podání22.06.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1949/17 ze dne 19. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele J. S., správce konkurzní podstaty úpadce - XXX, zastoupeného JUDr. Jiřím Terynglem, advokátem se sídlem Ke Klimentce 2186/15, Praha 5, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 v části, kde zůstalo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze nedotčeno, o návrhu na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí, takto:

Vykonatelnost usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 sp. zn. 4 To 51/2016 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 1. 2016 sp. zn. 2 T 13/2006 se odkládá do právní moci rozhodnutí Ústavního soudu o podané ústavní stížnosti.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud - pro porušení ustanovení čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v trestněprávní věci bývalých obviněných K. T. a O. B.

Ústavní stížností napadenými usneseními obecných soudů bylo rozhodnuto o zabrání tam určených cenných papírů a finančních prostředků, zapsaných do konkurzní podstaty úpadce XXX. Stěžovatel poukázal mimo jiné na skutečnost, že obecné soudy nezdůvodnily, že by zajištěné prostředky pocházely z trestné činnosti nebo byly opatřeny z výnosu trestné činnosti.

Zásadně platí, že podaná ústavní stížnost nemá odkladný účinek (srov. ustanovení § 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu); ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu však může Ústavní soud na návrh účastníka řízení odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky užití citovaného ustanovení jsou v projednávané věci dle názoru Ústavního soudu splněny, neboť pravomocné a vykonatelné rozhodnutí obecných soudů v daném případě a souvislostech je způsobilé závažným způsobem zasáhnout do základních práv stěžovatele. Ústavní soud je toho názoru, že lze přisvědčit stěžovateli v tom smyslu, že by rozprodej zabrané věci mohl vést ke zrušení konkurzu a zkrácení majetkových práv ostatních věřitelů. O tom svědčí ostatně i postup Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který již přistoupil k vyhlášení výběrového řízení na prodej 53 kusů akcií společnosti Soliter, a. s. Oproti tomu se nenabízí žádný veřejný zájem, s nímž by byl odklad výkonu rozhodnutí v zásadním rozporu.

Z toho důvodu Ústavní soud přistoupil k odkladu vykonatelnosti napadených rozhodnutí, aniž by však jakkoli předjímal výsledek řízení o podané ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2017

Kateřina Šimáčková v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru