Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 193/97Usnesení ÚS ze dne 11.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.193.97
Datum podání03.06.1997
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 193/97 ze dne 11. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 193/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne ve věci stěžovatelky V.Sch., zastoupené JUDr. T.H., CSc., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně, č.j. 29 Ca 435/95-34, ze dne 14. 4. 1997,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala ústavní stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž bylo zrušeno rozhodnutí Okresního úřadu v U.H. - pozemkového úřadu ze dne 28. 9. 1995, č.j. OPÚ 215/21/91 R, a věc byla tomuto orgánu vrácena k dalšímu řízení.

Stěžovatelka uvedla, že okresní úřad původně rozhodl dne 24. 3. 1992 podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. tak, že žádost o vydání požadovaných nemovitostí zamítl. Krajský soud

1

I. ÚS 193/97

v Brně usnesením ze dne 16. 10. 1992, sp. zn. 29 Ca 116/92, opravný prostředek proti rozhodnutí okresního úřadu odmítl, neboť stěžovatelka a spoluvlastník P.Č. přes výzvu soudu neodstranili vady podání, jež soud vytýkal. K návrhu stěžovatelky a P.Č. vydalo Ministerstvo zemědělství ČR dne 19. 4. 1994 pod č. 3320/93-450 rozhodnutí, jímž bylo uvedené rozhodnutí okresního úřadu ze dne 24. 3. 1992, č.j. OPÚ 215/2/91 R, zrušeno a věc mu byla vrácena k novému projednání a rozhodnutí. Na základě toho bylo dne 28. 9. 1995 pod č.j. OPÚ 215/21/91 R vydáno nové rozhodnutí okresního úřadu - pozemkového úřadu v U.H., jímž bylo určeno, že stěžovatelka a P.Č. jsou vlastníky požadovaných nemovitostí. Toto rozhodnutí pak bylo napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně zrušeno s tím, že o věci bylo již jednou pravomocně rozhodnuto.

Stěžovatelka namítla, že původní rozhodnutí správního orgánu nebylo soudem "meritorně řešeno", neboť krajský soud opravný prostředek proti němu pro neodstranění vad toliko odmítl, takže bylo v pravomoci Ministerstva zemědělství, aby toto rozhodnutí okresního úřadu přezkoumalo. V tomto směru stěžovatelka polemizuje s opačným právním názorem krajského soudu, který je vyjádřen v napadeném rozsudku. Stěžovatelka dále tvrdila, že rozhodnutí Ministerstva zemědělství - tedy ústředního orgánu - byl oprávněn přezkoumat pouze vrchní soud, takže Krajský soud v Brně rozhodoval ve věci, ve které není dána jeho pravomoc.

Stěžovatelka uvedla, že již nemá k dispozici žádný řádný ani mimořádný prostředek k obecným soudům, takže podává stížnost k Ústavnímu soudu a navrhuje, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušen.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na

2

povolení obnovy řízení.

Podmínky tohoto ustanovení jsou v souzené věci splněny.

Z dokladů předložených stěžovatelkou plyne, že napadeným rozsudkem Krajského soudu v Brně bylo rozhodnutí okresního úřadu v U.H. - pozemkového úřadu ze dne 28. 9. 1995, č.j OPÚ 215/21/91 R, zrušeno a věc byla tomuto orgánu vrácena k dalšímu řízení. K rozhodnutí ve věci samé tedy nedošlo. V odůvodnění tohoto rozsudku Krajský soud výslovně uvádí, že mu nezbylo než napadené správní rozhodnutí formálně zrušit a věc vrátit odpůrci k dalšímu řízení, aniž se zabýval meritorními námitkami navrhovatele. Je tedy zřejmé, že řízení o nároku stěžovatelky a P.Č. o vydání nemovitostí je dosud v běhu a tyto osoby mají možnost v řízení před okresním úřadem své meritorní námitky uplatnit a hájit. V tomto směru - jak je z napadeného rozsudku patrno - krajský soud žádný závazný právní názor nevyslovil.

Ústavní soud se neztotožňuje s názorem stěžovatelky, že v daném případě nebyla dána pravomoc krajského soudu, neboť citované rozhodnutí Ministerstva zemědělství (jako ústředního orgánu) mohou na základě správních žalob přezkoumávat jen vrchní soudy. Stěžovatelka totiž přehlíží, že v souzené věci tato procesní situace nenastala. Podle obsahu napadeného rozsudku brojil navrhovatel - Z.D. - svým opravným prostředkem nikoli proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, nýbrž proti rozhodnutí Okresního úřadu v U.H. ze dne 28. 9. 1995, č.j. OPÚ 215/21/91 R, čímž vymezil předmět řízení, kterým se ve výroku napadeného rozsudku Krajský soud v Brně zabýval. Z tohoto hlediska není rozhodné, že krajský soud v odůvodnění rozsudku řešil otázku, zda Ministerstvo zemědělství ČR bylo oprávněno zrušit původní rozhodnutí okresního úřadu ze dne 24. 3. 1992.

3

_ I. ÚS 193/97

Protosoudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost jako nepřípustný návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. f), § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. června 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru