Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1892/10 #1Usnesení ÚS ze dne 21.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 10
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.1892.10.1
Datum podání01.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1892/10 ze dne 21. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ivanou Janů o ústavní stížnosti stěžovatelky Bc. G. B., proti "exekučnímu řízení 57 Nc 1048/2009 vydaným soudcem JUDr. Janem Vyklickým - Obvodní soud pro Prahu 10..., kterým byl následně vystaven exekuční příkaz č. j.: 067 EX 4891/09 ve věci jízdy bez platné jízdenky", proti "způsobu výkonu exekuce č. j.: 067 EX 4891/09 ve věci jízdy bez platné jízdenky" a o vrácení částky 21 450 Kč, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelka ústavní stížností brojila proti shora označeným zásahům a žádala o vrácení uvedené částky. Vzhledem k tomu, že nebyla zastoupena advokátem, zaslal jí Ústavní soud výzvu tohoto znění:

"Projednání Vaší ústavní stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení advokátem.

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), musí být fyzické a právnické osoby zastoupeny advokátem. Toto povinné zastoupení je předepsáno pro celé řízení před Ústavním soudem, je tedy nezbytné, aby již ústavní stížnost byla sepsána a podána kvalifikovaným právním zástupcem. Plná moc přitom musí být speciálně určená pro zastupování před Ústavním soudem (§ 31 zákona o Ústavním soudu). Pro Vaši informaci uvádíme, že snadno dostupný seznam advokátů v České republice naleznete na internetových stránkách http://www.seznam-advokatu.cz. Tato databáze obsahuje jak jména a sídla advokátů, tak jejich kontaktní údaje. Podle nich si můžete advokáta vybrat a kontaktovat. Pokud Vaše zastoupení Vámi kontaktovaní advokáti odmítnou převzít, upozorňujeme Vás, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, avšak dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má každý právo na poskytnutí právní pomoci advokátem a na to, aby mu byl v případě, že mu tato pomoc bude odmítnuta, přidělen advokát určený Českou advokátní komorou. Další informace k případnému určení advokáta Českou advokátní komorou naleznete na internetových stránkách http://www.cak.cz, v sekci "Seznam advokátů" pod odkazem "Pravidla určování advokátů".

Vzhledem k absenci povinného zastoupení advokátem nelze Vaši ústavní stížnost věcně projednat a rozhodnout o ní. Vyzývám Vás proto, abyste se nechala pro řízení před Ústavním soudem zastoupit advokátem, a to na základě speciální plné moci pro toto řízení, a aby tento advokát také ústavní stížnost sepsal; z ústavní stížnosti pak musí být zřejmé, čeho se domáháte a z jakých důvodů. Tuto plnou moc a advokátem sepsanou ústavní stížnost Ústavnímu soudu doručte nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě, že se tak v uvedené lhůtě nestane, Ústavní soud návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne."

Výzva byla stěžovatelce doručena dne 28. 7. 2010. Poslední den třicetidenní lhůty k odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem připadl tedy na pátek 27. 8. 2010. Stěžovatelka v této lhůtě reagovala na výzvu Ústavního soudu pouze tak, že požádala o ustanovení advokáta, a dále rozváděla okolnosti svého případu; plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení před Ústavním soudem nedoručila ani do dnešního dne.

Za těchto okolností dospěl Ústavní soud k závěru, že projednání ústavní stížnosti brání nedostatek povinného zastoupení, jenž stěžovatelka neodstranila ani do dnešního dne, jakož i neodstraněný nedostatek dalších náležitostí podání, a proto ústavní stížnost odmítl dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Stěžovatelka o tomto následku byla předem poučena, takže výsledek řízení je pro ni předvídatelný. Rovněž byla podrobně instruována, jak má prakticky postupovat při vyhledání advokáta, včetně možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru s žádostí o jeho určení. Ústavní soud rovněž stěžovatelce předem vyložil, že není v jeho pravomoci ustanovit jí advokáta. Žádala-li navrzdory těmto poučením stěžovatelka o jeho ustanovení, přestože takový postup zákon Ústavním soudu neumožňuje, učinila nepřípustný procesní úkon, k němuž soud nepřihlíží, a tedy o něm není ani nerozhoduje ve výroku (srov. § 41a odst. 3 o. s. ř.).

Z těchto důvodů Ústavní soud odmítl ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. září 2010

Ivana Janů, v.r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru