Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1885/11 #1Usnesení ÚS ze dne 23.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Olomouc
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1885.11.1
Datum podání28.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1885/11 ze dne 23. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm o ústavní stížnosti stěžovatele A. F., bez právního zastoupení, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 5. 2011, sp. zn. 4 To 30/2011, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 28. června 2011 doručena stěžovatelova ústavní stížnost (dále též "návrh") proti shora uvedenému rozhodnutí, kterou doplnil dalšími podáními ze dne 4. 7. a 19. 7. 2011. Návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel nebyl, podle § 30 odst. 1 citovaného zákona, právně zastoupen advokátem a jeho návrh nebyl advokátem sepsán. Nebyly připojeny ani kopie napadených rozhodnutí.

Výzvou soudce zpravodaje ze dne 8. 7. 2011 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy a současně poučen, že nebudou-li zmíněné vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Z poštovní doručenky vyplývá, že výzva byla stěžovateli doručena dne 11. 7. 2011. Lhůta k odstranění vad ústavní stížnosti tak marně uplynula, aniž došlo k odstranění vytčených vad.

Pouze v podání, doručeném dne 19. 7. 2011, nazvaným "doplnění ústavní stížnosti", stěžovatel jen uvedl další argumenty na podporu svých tvrzení, žádal o vydání předběžného opatření podle § 80 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu a připojil adresu "svého advokáta". Tedy přesto, že byl řádně poučen, že ústavní stížnost musí být sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje, uvedené nedostatky neodstranil ani ve lhůtě k tomu určené, ani později.

Za tohoto stavu proto Ústavní soud jeho ústavní stížnost, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2011

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru