Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1867/11 #1Usnesení ÚS ze dne 28.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Most
Soudce zpravodajWagnerová Eliška
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1867.11.1
Datum podání24.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1867/11 ze dne 28. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 28. června 2011 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. P., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 10. 2010 sp. zn. 12 Co 508/2010 a proti usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 19. 10. 2009 sp. zn. 21 Nc 15764/2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 24. 6. 2011, která byla podána poštovní přepravě dne 23.6. 2011, se stěžovatel domáhá toho, aby Ústavní soud deklaroval, že svrchu uvedenými rozhodnutími byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a aby tato rozhodnutí byla zrušena.

Telefonickým dotazem v kanceláři Okresního soudu v Mostě bylo zjištěno, že svrchu uvedené usnesení odvolacího soudu bylo stěžovateli doručeno dne 15. 12. 2010.

Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), počíná běžet dnem následujícím dnu doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla zachována, neboť počala běžet dnem 16. 12. 2010 a v době předání podání poštovní přepravě již zcela evidentně dávno uplynula.

Protože ústavní stížnost byla podána po zákonem stanovené lhůtě, musela být mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnuta jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud dodává, že návrh trpěl mnoha dalšími vadami (především nebylo doloženo právní zastoupení stěžovatele předložením plné moci udělené advokátovi), k jejichž odstraňování však nepřistoupil, neboť ani po jejich odstranění by nemohl věc projednat z důvodů uvedeného shora.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2011

Eliška Wagnerová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru