Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1863/16 #1Usnesení ÚS ze dne 16.08.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUDNÍ EXEKUTOR - Praha 9 - Milan Usnul
SOUD - NS
Soudce zpravodajUhlíř David
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:1.US.1863.16.1
Datum podání10.06.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí jiné


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1863/16 ze dne 16. 8. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti Jany Pecinovské, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2016 sp. zn. 20 Cdo 5114/2015, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2015 č. j. 14 Co 465/2014-148, 14 Co 508//2014 a usnesení soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, ze dne 13. října 2014 č. j. 098EX 00245/09-112, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu bylo dne 10. června 2016 doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, ve kterém se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2016 sp. zn. 20 Cdo 5114/2015 a všech rozhodnutí jemu předcházejících, pro tvrzené porušení ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

2. Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti, zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V předmětné věci ústavní stížnost stěžovatelky náležitosti tohoto zákona nesplňovala.

3. Dne 21. června 2016 byla stěžovatelce Ústavním soudem odeslána výzva k odstranění vad návrhu a k předložení plné moci advokáta, který bude stěžovatelku před Ústavním soudem zastupovat (§ 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Stěžovatelka zásilku v úložní době nevyzvedla, proto byla zásilka vložena do domovní schránky stěžovatelky. V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 o. s. ř. se písemnost, pokud není adresátem vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (22. června 2016), považuje posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Zásilka tak byla stěžovatelce doručena v pondělí dne 4. července 2016 a od tohoto data počala plynout 30 denní lhůta k odstranění vad.

4. Ústavní soud konstatuje, že stěžovatelka přes řádné poučení k dnešnímu dni vytčené vady svého podání neodstranila, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 3. srpna 2016. Ústavní soud proto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2016

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru