Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1833/10 #1Usnesení ÚS ze dne 07.07.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajDuchoň František
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:1.US.1833.10.1
Datum podání24.06.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1833/10 ze dne 7. 7. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky S. Z., zastoupené JUDr. Josefem Biňovcem, advokátem se sídlem Praha 7, Dobrovského 15, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2010, čj. 51 Co 406/2009 - 86, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 23. 6. 2010, stěžovatelka navrhla zrušení shora uvedeného rozhodnutí, kterým mělo být porušeno její právo na život zaručené v čl. 6 Listiny základních práv a svobod (dále "Listina"), právo na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny, právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života podle čl. 10 odst. 2 Listiny, právo na rodinný život podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny.

Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému přezkumu napadeného rozhodnutí, zkoumá soudce zpravodaj, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále "zákon o Ústavním soudu"), zda byla ústavní stížnost podána včas, zda je přípustná a zda splňuje i další obsahové a formální náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu.

Podle § 72 odst. 3 zákona Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

V případě stěžovatelky byl tímto rozhodnutím rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2010, čj. 51 Co 406/2009 - 86, který byl, jak Ústavní soud ověřil, právnímu zástupci stěžovatelky doručen dne 23. 4. 2010. Posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti tak bylo úterý 22. června 2010. Jestliže stěžovatelka předala svou ústavní stížnost k poštovní přepravě 23. června 2010, učinila tak po lhůtě stanovené shora citovaným ustanovením zákona o Ústavním soudu.

Soudci zpravodaji proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu, jako opožděně podanou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. července 2010

František Duchoň, v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru