Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1820/15 #1Usnesení ÚS ze dne 19.11.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
SOUD - OS Chomutov
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.1820.15.1
Datum podání18.06.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1820/15 ze dne 19. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem o ústavní stížnosti stěžovatele J. B., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Všehrdy, zastoupeného Mgr. Patrikem Bauerem, advokátem se sídlem Chomutov, Chelčického 97/1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2014 č. j. 5 To 333/2014-33 a proti usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 7. 2014 č. j. 2 PP 110/2014-22, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavnímu soudu byla dne 18. 6. 2015 doručena ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2014 č. j. 5 To 333/2014-33, kterým byla zamítnuta stížnost stěžovatele do ústavní stížností současně napadeného usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 7. 2014 č. j. 2 PP 110/2014-22. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost odsouzeného (stěžovatele) o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v trvání 8 let a 6 měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 9. 4. 2008 sp. zn. 2 T 193/2007.

2. Před věcným posouzením ústavní stížností napadených rozhodnutí je Ústavní soud vždy povinen zkoumat, zda jsou splněny formální předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro meritorní rozhodnutí o ústavní stížnosti.

3. Ústavní stížnost proti uvedeným rozhodnutím obecných soudů je opožděná.

4. Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu platí, že ústavní stížnost lze podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s uplatněním kterého je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

5. Lhůtu pro podání ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu je tak v posuzovaném případě nutno počítat od doručení rozhodnutí krajského soudu o zamítnutí stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody stěžovateli. Rozhodnutí krajského soudu bylo stěžovateli doručeno již dne 29. 10. 2014. Stěžovatel však podal ústavní stížnost až dne 18. 6. 2015, tj. po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

6. Z řečeného důvodu Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout jako opožděnou podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2015

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru