Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 182/99Usnesení ÚS ze dne 15.09.1999Opožděně podaná ústavní stížnost

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkřízení/zastavení
poplatek/soudní
Doručování
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 57/15 SbNU 319
EcliECLI:CZ:US:1999:1.US.182.99
Datum podání09.04.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

1/1993 Sb., čl. 4

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 72 odst.1

99/1963 Sb., § 49, § 250j odst.4


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 182/99 ze dne 15. 9. 1999

U 57/15 SbNU 319

Opožděně podaná ústavní stížnost

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci stížnosti stěžovatele ing. D. M., zastoupeného JUDr. F. M., advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze 2 ze dne

19. 2. 1999, čj. 28 Ca 10/98 - 3,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel napadá shora citované usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zastaveno řízení o jeho "odvolání" proti usnesení téhož soudu ve věci návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Stěžovatel se domnívá, že napadeným rozhodnutím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 4 Ústavy ČR a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhuje, aby Ústavní soud napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil.

Soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky ústavní stížnosti podle § 43 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě jiného citované ustanovení stanoví, že se odmítne návrh, který byl podán po lhůtě stanovené zákonem.

V dané věci jde o situaci, kdy stěžovatel napadá soudní rozhodnutí, kterým bylo zastaveno řízení o jeho "odvolání" proti usnesení soudu ve věci návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Jak ale správně argumentuje Městský soud v Praze - a ostatně se jedná o věc notoricky známou - proti rozhodnutím v tzv. správním soudnictví, kdy jsou obecnými soudy přezkoumávána (pravomocná) rozhodnutí správních orgánů - není přípustné odvolání (kromě několika vzácných výjimek, o kterou se ovšem nejedná). Jde tedy o řízení jednoinstanční. Eventuální rozhodnutí obecného soudu ve správním soudnictví, o kterém se účastník řízení domnívá, že porušuje jeho ústavní práva, lze pak napadat přímo návrhem u Ústavního soudu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stěžovateli (resp. jeho právnímu zástupci, neboť především z důvodu řádného odborného posouzení právních aspektů je zavedeno obligatorní právní zastoupení) mohlo a mělo být zřejmé, že obecný soud nemůže rozhodovat o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu. Pokud o takovém právním stavu (mylně a neoprávněně) stěžovatel pochyboval a neexistujícího práva využil, měl přesto vedle "odvolání" podat v zákonem stanovené lhůtě i ústavní stížnost (určitou analogii srov. I. ÚS 22/93, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 3, str. 311 a násl.). Ústavní stížnost však byla podána až ve lhůtě šedesáti dnů od doručení usnesení Městského soudu v Praze o "odvolání". Původní (prvoinstanční) rozhodnutí Městského soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno dne 16. 12. 1998, a proto lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula dnem 15. 2. 1999, nicméně návrh byl předán k poštovní přepravě dne 8. 4. 1999.

Jelikož lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla dodržena,soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. září 1999JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru