Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 182/97Usnesení ÚS ze dne 25.06.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajGüttler Vojen
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.182.97
Datum podání27.05.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 182/97 ze dne 25. 6. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 182/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatele M.P., proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. června 1994, č.j. 6 C 884/93-19,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 25. 5. 1997 (se zřetelem k ní připojenému svazku dokladů) obsahově domáhá zrušení rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. června 1994, č.j. 6 C 884/93-19, kterým byla žaloba stěžovatele a E.P. proti žalované ČR, zastoupené Okresním úřadem v H.B., a Pozemkovým fondem ČR, o vydání pozemků č. kat. 116/1 louka, č. kat. 117 pastva, č. kat. 118 role, č.kat. 121 pastva, č. kat. 122 louka, č. kat. 123 role, č. kat. 148 louka, č. kat. 149 pastva, č. kat. 150 role, č. kat. 233/1 louka, č. kat. 233/2 role, č. kat. 258 les, č. kat. 259/1

1

I. ÚS 182/97

les, č. kat. 259/2 les, č. kat. 260 pastva a č. kat. 261 role

v kat. území Ž.D., a pozemky uvedené v evidenci nemovitostí jako č. kat. 1274/60 louka a č. kat. 1275/1 pastva v kat. území K., a parc. č. kat. 558/16 neplodná půda, nyní les v kat. území H.S., zamítnuta.

Ústavní soud ze zprávy Okresního soudu v Havlíčkově Brodě zjistil, že napadený rozsudek nabyl právní moci dne 29. 7. 1994 a odvolání proti němu nebylo podáno.

Podle ust. § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Prostředkem na ochranu práva bylo odvolání, které však stěžovatel nepodal, takže napadený rozsudek nabyl právní moci dnem 29. 7. 1994. Od uvedeného dne do podání ústavní stížnosti ze dne 25. 5. 1997 tedy uplynula podstatně delší doba, než kterou připouští zákon.

Z uvedeného důvodu ústavní soud ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. odmítl jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem (§ 72 odst. 2 cit. zákona).

Ústavní soud dále konstatuje, že stěžovatel nepodal proti napadenému rozsudku odvolání a tím nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytoval (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.). V tomto směru tedy jde o návrh nepřípustný ve smyslu ust. § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., takže i z toho důvodu byla ústavní stížnost odmítnuta.

2

I. úS 182/97

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 1997

JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru