Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 182/95Usnesení ÚS ze dne 30.08.1995K počátku 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti podle §72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
Věcný rejstřík
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 20/4 SbNU 347
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.182.95
Datum podání25.07.1995
Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 72 odst.2

99/1963 Sb., § 57


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 182/95 ze dne 30. 8. 1995

U 20/4 SbNU 347

K počátku 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti podle §72 odst. 2 zákona o Ústavním soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne v právní věci stěžovatele K., a. s., zastoupeného JUDr. I. H., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 2. 1995, čj. 14 Co 292/94 - 31, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se návrhem ze dne 13. 7. 1995, podaným u Ústavního soudu dne 25. 7. 1995, domáhal vydání nálezu, kterým by jeho ústavní stížnosti bylo zcela vyhověno a rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 2. 2. 1995, čj. 14 Co 292/94 - 31, byl zrušen.

Ústavní soud především zkoumal, zda jde o návrh podaný ve lhůtě stanovené zákonem č. 182/1993 Sb.

Podle ustanovení 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Ústavnísoud považuje tuto šedesátidenní lhůtu za lhůtu procesní ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Současně však pro běh lhůty je určující znění citovaného ustanovení 72, z něhož plyne, že prvním dnem šedesátidenní lhůty je již den právní moci napadeného rozhodnutí. Protože z připojeného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 2. 1995, čj. 14 Co 292/94 - 31, Ústavní soud zjistil, že napadené rozhodnutí nabylo právní moci dnem 25. 5. 1995, připadl poslední den šedesátidenní lhůty na den 23. 7. 1995, což byla neděle, a tím až na 24. 7. 1995, zatímco stěžovatel svou ústavní stížnost podal u Ústavního soudu teprve následující den, tj. 25. 7. 1995. Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh stěžovatele podle ustanovení 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem.

Pro úplnost se uvádí, že pro řízení před Ústavnímsoudem pro počátek šedesátidenní zákonné procesní lhůty pro podání ústavní stížnosti z textu 72 citovaného zákona plyne pro její počítání jiný režim, než jak je tomu v řízení podle občanského soudního řádu, dle něhož se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty ( 57 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. srpna 1995

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru