Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1762/11 #1Usnesení ÚS ze dne 21.06.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Prachatice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajJanů Ivana
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstříkvýkon rozhodnutí/náklady řízení
EcliECLI:CZ:US:2011:1.US.1762.11.1
Datum podání14.06.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

120/2001 Sb., § 87 odst.3


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1762/11 ze dne 21. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., zastoupeného JUDr. Ladislavem Kreslem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Plešivec II, 371, proti výroku IV. usnesení Okresního soudu v Prachaticích ze dne 24. 8. 2009, čj. 2 Nc 2646/2007-52, a výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2011, čj. 6 Co 3075/2009-103, za účasti Okresního soudu v Prachaticích a Krajského soudu v Českých Budějovicích jako účastníků řízení, takto:

Podle § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se odkládá vykonatelnost výroku IV. usnesení Okresního soudu v Prachaticích ze dne 24. 8. 2009, čj. 2 Nc 2646/2007-52, a výroku II. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 3. 2011, čj. 6 Co 3075/2009-103.

Odůvodnění:

Dne 14. 6. 2011 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených výroků, jimiž soud I. stupně uložil stěžovateli povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, zastavené pro zrušení exekučních titulů Ústavním soudem (nález sp. zn. III. ÚS 330/2007), ve výši 195 825 Kč a odvolací soud tento výrok potvrdil. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces a právo vlastnit majetek; skutečnosti, z nichž tak dovozuje, podrobně rozvádí ve svém podání, v němž rovněž poukazuje na svou majetkovou a zdravotní situaci a navrhuje, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadených usnesení.

Podle § 79 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nemá ústavní stížnost odkladný účinek. Druhý odstavec téhož ustanovení však Ústavnímu soudu umožňuje odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí nebo uskutečnění oprávnění, přiznaného rozhodnutím třetí osobě, znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Ústavní soud dospěl k závěru, že důvody uvedené stěžovatelem pro odložení vykonatelnosti jsou opodstatněné, přičemž vyhovění tomuto návrhu by nebylo v rozporu se žádným důležitým veřejným zájmem a újma vzniklá neprodleným výkonem napadených výroků by pro stěžovatele znamenala nepoměrně větší újmu, než jaká by při odložení vykonatelnosti mohla vzniknout jiným osobám. Pro stěžovatele by mohl mít neprodlený výkon rozhodnutí ukládajícího mu zaplatit soudnímu exekutorovi částku 195 825 Kč velmi tíživé majetkové dopady; bezpochyby by mu tak mohla vzniknout mnohem větší újma, než která může být způsobena soudnímu exekutorovi tím, že vykonatelnost napadených rozhodnutí bude odložena do skončení řízení o ústavní stížnosti. Neexistuje ani žádný veřejný zájem, jenž by mohl odkladu vykonatelnosti ve smyslu citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu bránit.

Protože v dané věci byly splněny podmínky podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, rozhodl Ústavní soud na základě uvedených skutečností o odložení vykonatelnosti napadených výroků rozsudků obecných soudů, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. 6. 2011

Ivana Janů, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru