Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 174/94Usnesení ÚS ze dne 21.02.1995

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1995:1.US.174.94
Datum podání07.12.1994

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 174/94 ze dne 21. 2. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 174/94

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatele S.P., zastoupeného advokátem JUDr. K.P., týkajícího se ústavní stížnosti,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podal svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 18. 11. 1994, označeným jako ústavní stížnost.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1. 1994, sp. zn. 13 Co 537/93, byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 15. 9. 1994, sp. zn. 5 C 363/92, kterým byl žalovaný ZD Č., uznán povinným dodat žalobci zemědělské stroje v zůstatkové účetní ceně 94.663,- Kč nebo mu zaplatit 160.927,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku. Dále v téže lhůtě je žalovaný zavázán dodat žalobci krmiva a steliva v účetní ceně 170.380,- Kč nebo mu uvedenou částku zaplatit a dále v téže lhůtě dodat žalobci hříbě ve stáří 31 měsíců, nebo mu uhradit částku 30.000,- Kč a dále uhradit náklady řízení státu a právního zastoupení žalobce. U všech výroků, mimo výroku o povinnosti uhradit náklady státu (soudní poplatek), byla vyslovena předběžná vykonatelnost rozhodnutí.

Proti uvedenému rozhodnutí podal stěžovatel v zákonné lhůtě dovolání, které opíral o dovolací důvod podle ustanovení § 237 písm. d) o. s. ř. Dovolací soud dovolání odmítl jako nepřípustné a neakceptoval argumentaci stěžovatele. Dovolací soud dospěl k závěru, že postup odvolacího soudu byl správný a tudíž ani v dovolání tvrzené důvody nejsou dány.

1

Z citovaného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1. 1994 však Ústavní soud zjistil, že nejen zrušil rozsudek soudu I. stupně, ale vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení. Ze spisu Okresního soudu v Kutné Hoře, sp. zn. 5 C 363/92,je zřejmé, že okresní soud již nařizoval další ústní jednání v této věci koncem roku 1994. Z toho bez dalšího vyplývá, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje, a proto je třeba podle § 75 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, pokládat ústavní stížnost za nepřípustnou.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. února 1995

JUDr. Vladimír Pau 1

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru