Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 172/97Usnesení ÚS ze dne 15.07.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:1.US.172.97
Datum podání20.05.1997

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 172/97 ze dne 15. 7. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

I. ÚS 172/97

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem v právní věci stěžovatelů L.K. a V.K., obou zastoupených JUDr. P.J., o návrhu ústavní stížnosti proti jinému zásahu orgánu veřejné moci,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem svým podáním ze dne 16. 5. 1997 odeslaným dne 19. 5. 1997.

Stěžovatelé napadají nečinnost Okresního soudu v Písku, týkající se jejich právní věci vedené pod sp. zn. 6 C 359/94. Domnívají se, že v důsledku této nečinnosti došlo vydržením ke vzniku vlastnického práva jejich odpůrci a shledávají v tom zásah do ústavně zaručeného práva zakotveného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. V petitu ústavní stížnosti navrhují, aby Ústavní soud zakázal okresnímu soudu obdobný zásah opakovat.

1

I. ÚS 172/97

Soudce Ústavního soudu zjistil, že ústavní stížnost se týká nečinnosti Okresního soudu v Písku, ke které mělo dojít v období od 27. 4. 1994 (od podání návrhu) do prvního úkonu soudce počátkem března 1995 (podle ústavní stížnosti) a jež byla označena jako jiný zásah orgánu veřejné moci. Ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, však stanoví, že v daném případě lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů, která počíná dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Den počátku plynutí lhůty k podání lze zřejmě v krajním případě stanovit na měsíc březen 1995, a lhůtu k podání ústavní stížnosti v důsledku toho pak na měsíc květen 1995. Ústavní stížnost však Ústavnímu soudu došla až po uplynutí zhruba dvou let, tj. 20. května 1997. Proto soudci nezbylo než návrh ústavní stížnosti podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků svým usnesením odmítnout, nebot byl podán po lhůtě stanovené zákonem.

Jelikož byl návrh ústavní stížnosti odmítnut, nebylo možno v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ani vyhovět žádosti o náhradu nákladů zastoupení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. července 1997JUDr.Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

2

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru