Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1708/14 #1Usnesení ÚS ze dne 26.11.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Brno
SOUD - KS Brno
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:1.US.1708.14.1
Datum podání19.05.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1708/14 ze dne 26. 11. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Ludvíka Davida a soudce Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. B., právně zastoupeného Mgr. et. Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, advokátkou se sídlem Orlí 36, Brno, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2013 č. j. 83 P 83/2010-240 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2014 č. j. 44 Co 373/2013-270, za účasti Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně jako účastníků řízení, 1) O. B., právně zastoupené Mgr. Bohuslavem Novákem, advokátem se sídlem Brno, Ponávka 185/2, 2) nezletilé M. B. a 3) nezletilé A. M. B., jako vedlejších účastnic řízení, takto:

Opatrovníkem vedlejších účastnic řízení, nezletilé M. B. a nezletilé A. M. B., se pro zastupování v řízení před Ústavním soudem ustanovuje Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň.

Odůvodnění:

Včas podaným návrhem vykazujícím veškeré náležitosti ústavní stížnosti dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), brojí stěžovatel proti v záhlaví označeným rozhodnutím, týkajícím se výchovy nezletilých dětí.

Dle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a § 892 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Jak vyplývá z výše uvedeného, ústavní stížnost stěžovatele, v níž napadl závěry obecných soudů týkající se výchovy nezletilých, se úzce dotýká konkrétních zájmů nezletilých, jež mají postavení vedlejších účastnic řízení o ústavní stížnosti. Protože jejich zákonní zástupci jsou také účastníky (resp. vedlejšími účastníky) řízení o ústavní stížnosti, může dojít ke střetu jejich zájmů.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ustanovit opatrovníka schopného účinně hájit zájmy nezletilých coby vedlejších účastnic v řízení o ústavní stížnosti, a to zejména prostřednictvím vyjádření k věci na základě výzvy Ústavního soudu a případně dalších nezbytných procesních úkonů. S ohledem na povahu sporu se jeví jako nejvhodnější opatrovník příslušný orgán vykonávající sociálně - právní ochranu dětí, v tomto případě Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň, který nezletilé zastupoval již v řízení před obecnými soudy. Protože opatrovník se svým ustanovením vyslovil souhlas, rozhodl Ústavní soud tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

Kateřina Šimáčková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru