Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 170/01Usnesení ÚS ze dne 25.04.2001

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajPaul Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /rovnost účastníků řízení, rovnost „zbraní“
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedl... více
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2001:1.US.170.01
Datum podání19.03.2001

přidejte vlastní popisek

I.ÚS 170/01 ze dne 25. 4. 2001

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky H. M., zastoupené JUDr. K. S., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. 10 Co 778/99, a rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 9. 4. 1999, sp. zn. 8 C 127/97,

takto:

Návrh ústavní stížnosti se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu ústavní stížnosti ze dne 15. 3. 2001, která byla podána k poštovní přepravě dne 16. 3. 2001 a Ústavnímu soudu doručena dne 19. 3. 2001, se stěžovatelka domáhá, aby Ústavní soud zrušil shora uvedená rozhodnutí obecných soudů, neboť je toho názoru, že jimi byl porušen čl. 2 odst. 3, čl. 9 odst. 3 a čl. 90, 95 a 96 Ústavy ČR a její ústavně zaručená práva podle čl. 37 odst. 2 a 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Z obsahu rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 9. 4. 1999, č.j 8 C 127/97 - 49, Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka byla povinna zaplatit žalobcům L. T. a Z. T. částku 48. 363,70 Kč spolu s 16% úrokem z prodlení od 1. 9. 1996 do zaplacení a na nákladech řízení částku 29. 546,-- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Na podkladě odvolání stěžovatelky se věcí zabýval Krajský soud v Ostravě, jehož rozsudkem ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. 10 Co 778/99, došlo ke změně rozsudku okresního soudu v tom směru, že stěžovatelka je povinna zaplatit žalobci Z. T. částku 48. 363,70 Kč s 16% úrokem z prodlení od 1. 9. 1996 do zaplacení a na nákladech řízení částku 16. 116,-- Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku a dále je stěžovatelka povinna zaplatit žalobci na nákladech odvolacího řízení částku 5. 410,-- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Z předložených rozhodnutí a připojeného soudního spisu sp. zn. 8 C 127/97 soudce zpravodaj zjistil, že rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. 10 Co 778/99, který nabyl právní moci, byl doručen právnímu zástupci stěžovatelky dne 15. ledna 2001.

Soudce zpravodaj z podání stěžovatelky zjistil, že ústavní stížnost byla podána k poštovní přepravě 16. 3. 2001, takže zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti nebyla dodržena a ústavní stížnost byla podána opožděně. Ustanovení

§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stanoví, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě šedesáti dnů. Tato lhůta začala běžet v tomto případě dnem, kdy bylo rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, doručeno. V daném případě se jedná o rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. 10 Co 778/99, který byl stěžovatelce prostřednictvím jejího právního zástupce doručen dne 15. 1. 2001. Lhůta k podání ústavní stížnosti tedy uběhla dnem 15. 3. 2001.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo možno se zabývat meritorním obsahem podaného návrhu.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2001JUDr. Vladimír Paul

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru