Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

I. ÚS 1680/15 #1Usnesení ÚS ze dne 19.11.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajDavid Ludvík
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:1.US.1680.15.1
Datum podání04.06.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

I.ÚS 1680/15 ze dne 19. 11. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Milana Tejchmana, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 4. 2015 č. j. 32 Cdo 4177/2014-114, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 6. 2015 se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Podání navrhovatele však nesplňovalo formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Neobsahuje pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů (§ 34 odst. 1), nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6) a navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu.

Stěžovatel byl přípisem Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2015 vyzván k odstranění vad podání, k čemuž mu byla stanovena lhůta 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen, že v případě neodstranění vad bude jeho návrh odmítnut. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, byla tak splněna podmínka pro odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto návrh dle shora citovaného ustanovení usnesením odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 19. listopadu 2015

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru